Otázky a odpovědi k prezentaci návrhu nové občanské Ústavy ČR (Koule)

Prostor pro globální, obecná nebo taková témata, která se nehodí do žádné z výše uvedených kategorií.
Pravidla fóra
Než cokoli napíšete, prosíme, prostudujte si zdejší stručnou (N)etiketu (přímý odkaz ZDE), na jejíž neznalost nebude brán při případném řešení problému zřetel. Děkujeme. Tým fóra ETIQ.CZ, z.s.
Odpovědět
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Otázky a odpovědi k prezentaci návrhu nové občanské Ústavy Čr a návrhu Zákona o celostátním referendu.
 
 
 
Pro přečtení celého návrhu se obraťte na webové stránky http://www.kouleso.cz.

Na případné dotazy zde odpovídají Ing. Jan Piroutek, Ruda Dvořák a Patrik Doležal.

Volná diskuse k tématu je založena na TOMTO odkazu. Děkujeme, že jste si přečetli a respektujete zdejší (n)etiketu.
Radek

Příspěvek od Radek »

Nejvyšším zájmem lidského společenství žijícího na území České republiky (dále jen Čr) je udržování mírumilovné a humánní morálky, se kterou musí být v souladu spravedlnost, se kterou musí být v souladu právo, se kterým musí být v souladu legislativa. To je náš nejvyšší, hierarchický systém hodnot. Nikdy tato hierarchie nesmí být opačná. Znamená to, že se v naší vlasti skrze stát uplatňuje staletími osvědčené, všeobecně široce přijímané a respektované tradiční, kulturní a zvykové právo, se kterým musí být legislativa vždy v souladu. Právo pak musí být spravedlivé, a toho je možno docílit pouze při vědomém respektování všech pozitivních lidských morálních hodnot, tedy zapojením lidské empatie, intuice a dalších duchovních schopností, které jsou zakotveny v lidském podvědomí, které nejsou vázány na lidské myšlení a které nám s nadhledem neomylně napovídají, kde je pravda a co je lež. Ctihodný občan je takový občan, který respektuje, dodržuje a prakticky naplňuje tento uvedený hierarchický systém hodnot.
Je možné nastínit význam níže uvedený pojmů tak, aby nedocházelo k nedorozumění ohledně jejich obsahu ? Mám za to, že tyto pojmy jsou velmi obecné a každý člověk si je může vykládat jinak.
Za pomlčkou se pokouším navrhnout jinou definici, která by mohla být konkrétnější a srozumitelnější. V závorce je pak odůvodnění.

mírumilovné a humánní morálky - podpora života na všech úrovních (dokážeme rozlišit, co je živé a co ne, i když s životem souvisí i to, co za živé nepovažujeme)

spravedlnost - přístup ke zdrojům (neboť vždy jde o zachování naší fyzické existence k níž potřebujeme zdroje pro uspokojování našich potřeb)
nejvyšší, hierarchický systém hodnot - životně důležité priority (neboť ústava, ani jiný předpis nemůže určovat lidem, jaké mají mít hodnoty, to bohužel podle mého názoru nemůže fungovat)
tradiční, kulturní a zvykové právo - podpora pro trvale udržitelnou společnost (původní pojem mi neříká nic konkrétního)
pozitivních lidských morálních hodnot - principů pro podporu a rozvoj života na všech úrovních existence a bytí (původní pojem si může opět každý vyložit tak, jak se hodí jemu samotnému a může docházet k nedorozumění)

Jinak nápad s ústavou je super a může být zajímavý pro velký počet lidí. Moje připomínky nejsou důležité. Podstatná je srozumitelnost pro lidi.

Děkuji za váš čas nad tímto příspěvkem a přeji hodně chuti do další práce.
S pozdravem Radek Horák
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Text v rámečku byl označen jako Off-Topic a/nebo může obsahovat vulgarizmy či jiné nevhodné texty.
Děkuji Radku za tvůj text. Poprosím o trpělivost, Jan Piroutek je, tuším, teď snad v zahraničí nebo jinak mimo internet. Vrátí se začátkem dubna. Počkáme zároveň, až se zde objeví dotazů více a poté jej sem nasměruji, aby mohl odpovědět na více otázek či připomínek najednou.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Článek na DuchDoby.CZ uveřejněný krátce po konferenci: https://www.duchdoby.cz/prezentace-navr ... ustavy-cr/

Článek na DuchDoby.CZ uveřejněný krátce po zhotovení videí: https://www.duchdoby.cz/ustava-suverenn ... -cr-koule/
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Jan Piroutek
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvek od Jan Piroutek »

Radek píše:
Nejvyšším zájmem lidského společenství žijícího na území České republiky (dále jen Čr) je udržování mírumilovné a humánní morálky, se kterou musí být v souladu spravedlnost, se kterou musí být v souladu právo, se kterým musí být v souladu legislativa. To je náš nejvyšší, hierarchický systém hodnot. Nikdy tato hierarchie nesmí být opačná. Znamená to, že se v naší vlasti skrze stát uplatňuje staletími osvědčené, všeobecně široce přijímané a respektované tradiční, kulturní a zvykové právo, se kterým musí být legislativa vždy v souladu. Právo pak musí být spravedlivé, a toho je možno docílit pouze při vědomém respektování všech pozitivních lidských morálních hodnot, tedy zapojením lidské empatie, intuice a dalších duchovních schopností, které jsou zakotveny v lidském podvědomí, které nejsou vázány na lidské myšlení a které nám s nadhledem neomylně napovídají, kde je pravda a co je lež. Ctihodný občan je takový občan, který respektuje, dodržuje a prakticky naplňuje tento uvedený hierarchický systém hodnot.
Radek píše:Je možné nastínit význam níže uvedený pojmů tak, aby nedocházelo k nedorozumění ohledně jejich obsahu ? Mám za to, že tyto pojmy jsou velmi obecné a každý člověk si je může vykládat jinak.
Za pomlčkou se pokouším navrhnout jinou definici, která by mohla být konkrétnější a srozumitelnější. V závorce je pak odůvodnění.

mírumilovné a humánní morálky - podpora života na všech úrovních (dokážeme rozlišit, co je živé a co ne, i když s životem souvisí i to, co za živé nepovažujeme)

spravedlnost - přístup ke zdrojům (neboť vždy jde o zachování naší fyzické existence k níž potřebujeme zdroje pro uspokojování našich potřeb)
nejvyšší, hierarchický systém hodnot - životně důležité priority (neboť ústava, ani jiný předpis nemůže určovat lidem, jaké mají mít hodnoty, to bohužel podle mého názoru nemůže fungovat)
tradiční, kulturní a zvykové právo - podpora pro trvale udržitelnou společnost (původní pojem mi neříká nic konkrétního)
pozitivních lidských morálních hodnot - principů pro podporu a rozvoj života na všech úrovních existence a bytí (původní pojem si může opět každý vyložit tak, jak se hodí jemu samotnému a může docházet k nedorozumění)

Jinak nápad s ústavou je super a může být zajímavý pro velký počet lidí. Moje připomínky nejsou důležité. Podstatná je srozumitelnost pro lidi.

Děkuji za váš čas nad tímto příspěvkem a přeji hodně chuti do další práce.
S pozdravem Radek Horák
Odpověď Radkovi Horákovi (Jan Piroutek):

Děkuji za připomínky. Zatím nemáme náležitosti ústavy, viz níže, sepsány. Obecně vzato, k nedorozuměním docházelo, dochází a docházet bude vždy. Smiřme se s tím. Každý člověk má jiné životní zkušenosti a z toho vyplývající i jiné životní názory.
K dorozumění lidí mezi sebou kromě nezbytné dobré vůle napomáhá vždy věcná diskuse a výklad. Každá ústava musí reagovat na systém hodnot, který je společností většinově, přirozeně a spontánně respektován. Ústava musí mít svůj výklad (důvodovou zprávu ústavy) dále prováděcí zákon ústavy a důvodovou zprávu prováděcího zákona ústavy. Ústava je kromě nejvyššího zákona také nejvyšší společenská smlouva o tom, jak to bude mimo jiného mezi námi lidmi a protože musí být přijata všeobčanským referendem, je její směroplatnost (mandát) velmi vysoký, neb vznikla dobrovolně, tedy z dobré vůle občanů.

Podrobněji:

Systém legislativy:

ústava: CO ?
důvodová zpráva ústavy PROČ?
prováděcí zákon ústavy JAK ?
důvodová zpráva prováděcího zákona ústavy Proč takto provádět?

ústavní zákon: CO ?
důvodová zpráva ústavního zákona PROČ?
prováděcí zákon ústavního zákona JAK ?
důvodová zpráva prováděcího zákona ústavního zákona Proč takto provádět?

zákon: CO ?
důvodová zpráva zákona PROČ?
prováděcí vyhláška zákona JAK ?
důvodová zpráva prováděcí vyhlášky zákona Proč takto provádět?


DEF: (jelikož přijatelný je jen sekulární stát:)

a) náš "bůh" ("duchovní zákon") (= morálka jsou dobré, mírumilovné, tvůrčí, tradiční a osvědčené principy a způsoby chování lidí v naší
vlasti a v našem (vesměs křesťanském) evropském prostoru

b) spravedlnost je názor většinové společnosti na to, co je morální a a úsilí tak co nejvíce konat (nemůže být v rozporu s morálkou)

c) právo jsou většinově přijatá pravidla soužití lidí, (nemůže být v rozporu se spravedlností, ani morálkou)

d) legislativa je psané právo (nemůže být v rozporu ani s právem jako takovým, ani se spravedlností ani s morálkou)

Ústava kromě jiného definuje stát a jeho pravidla a je psána především pro lidi. (Zvířata si ji asi nemohou přečíst a tudíž podle ní nemohou ani konat.) Neznamená to však, že se ke zvířatům smíme chovat zle. Naopak. Znakem kultury a dobré civilizace je ochrana přírody, zdrojů, fauny i flóry. Dobrých lidí však nevyjímaje ! Některé věci nemusí být explicitně vyjádřeny v ústavě (aby neměla stovky stran) ale další rysy a pravidla soužití společnosti se sebou i s přírodou dále upravují ústavní zákony a zákony, viz. systém výše schematicky naznačený.

Nevím, zda jsem odpověděl dostatečně: srozumitelně, v širokých souvislostech a v dostatečné hloubce uchopení téma, ale rozhodně v dobré vůli. Omlouvám se za svoji momentálně zlomenou ruku, tak se mi to dosti těžce píše a musím vážit každé slovo mimo jiného také z úsporných důvodů.

V úctě,
Jan Piroutek
Naposledy upravil(a) Martin Mojmír dne 14.04.2016, 19:01, celkem upraveno 1 x.
Důvod: Texty Radka vloženy do citace.
Hanszch
Nový diskutér
Nový diskutér

Příspěvek od Hanszch »

Zdravim,
Nevim kam to napsat, zadne vlakno kde by se hlasili lide ke spolupraci jsem nenasel.
Vezmu to drobet ze siroka. Snad to nebude vadit. Pripadne tyto me kecy muzete smazat.

Ve skole mi pekne nakrmili tim, jak to tu vsechno pekne demokraticky funguje a slape. No a jelikoz jsem moc zvedavy tak jsem si hledal informace sam jiz na stredni skole, kde mne nemeli radi. Zvlaste pani na ekonomiku a dejepis mne nemohla vystat a delal jsem kvuli svym pravdam a nazorum reparat prave z techto dvou predmetu. Po par letech zjistovani overovani a studovani vselijakych clanku, konspiraci a podobne. Dosel jsem k zaveru, ze nema smysl se trapit tim, ze tenhle ztuneloval tohle takhle a ten tamto. Jako nejlepsi studijni materialy mi v posledni dobe poslouzily knihy "Co nesmite vedet 1 a 2". Kez bych je dostal do rukou jiz drive. To bych ale asi reparaty neudelal uz vubec :D
Nyni jsem se jiz vymanil ze zajmu o tyto lec depresivni ovsem pozornosti hodne veci a chtel bych se soustredit na to, jak to tu zmenit k lepsimu, narovnat pomery ve spolecnosti a hlavne nebyt otrokem bezcennych papirku ci digitalnich nul a jednicek, ktere bohuzel k zivotu potrebuji. Je zajimave, jak spousta lidi umi pekne nadavat a kritizovat druhe, ale kdyz je nekdo postouchne k tomu, aby udelali neco sami, nebo prilozili ruku k dilu, tak nemaji cas a podobne vymluvy.
Navstevuji mozna desitku "dezinformacnich" stranek. A neni tomu tak davno, cca par mesicu, co jsem objevil svobodny vysilac a porad o ustave ke ktere se vaze tahle cast fora. Odposlouchal jsem vsechny casti o Kouli a chci se pripojit, pomoci, proste nejak prilozit ruku k dilu.

Takze, jake jsou moznosti spoluprace?

Obdiv Vam pokud jste to docetli az sem. Omlouvam se za nejake ty chyby v textu, ale jsem v praci a nemam moc cas to nejak pekne zformulovat a tak nejak jsem to psal jak mi to prislo na mysl.

Preji hezky den a at se nam dari.
Rudolf Dvořák
Rádio SVCS
Rádio SVCS
Uživatelský avatar

Příspěvek od Rudolf Dvořák »

Rovněž i ode mne obdiv, že jste odposlouchal všechny záznamy pořadů o Kouli. Upřímně zdravím a vážím si vašeho zájmu o věc a vašeho odhodlání. Z mého současného pohledu by nám pomohlo, když se zapojíte přímo do pořadu na SVCS, potřebujeme nějak rozproudit diskusi. Klademe velký důraz na komunikaci s veřejností a zatím se nám to příliš nedaří. Možná mají lidé ostych, protože předem odmítáme plané tlachání bez cíle a nářky, že "takhle to nebude fungovat". Očekáváme spíše konstruktivní věcnou kritiku, co konkrétně nebude fungovat a proč to nebude fungovat.

Celý projekt Koule není akční projekt, ale jedná se o vytvoření konkrétní vize, co chceme a jak by mohlo lidské společenství existovat trvale udržitelným a snesitelným způsobem. S předstihem můžeme vytvářet tuto vizi, dokud žijeme v relativně snesitelných podmínkách. Ve zvyšujícím se existenčním stresu bude postupně stále obtížnější se na nějakou vizi soustředit. Když nebudeme vědět, co chceme, a budeme jen čekat, co přijde, považuji to za pohrdání lidskou tvořivostí, za popření samotného smyslu života. Nemusíme se dočkat uskutečnění své vize, ale musíme ji neustále tvořit a zdokonalovat, pro sebe i pro další generace.

Projekt Koule je postaven na vyvažujících zpětných vazbách. Vzájemná komunikace před zraky a slechy veřejnosti je jednou z nich. Nehledě na to, že informovanost je právě tou zbraní, kterou můžeme v současné informační válce používat. Vyberte si konkrétní témata, o kterých chcete diskutovat, a zavolejte do vysílání. Mobil je pohotový, ale zdravotně závadný, skype je zdravější a nic nestojí. Později můžeme navázat i další formy spolupráce, jsme otevření.

Rudolf Dvořák
proud
Řadový diskutér
Řadový diskutér

Příspěvek od proud »

Zdravim. Co ted napisu,neberte jako rejpani,nebo podrejvani,ale jako mou cestu mysleni a premejsleni.:-). Ctu "ustava" a ptam se proc?Na co? Duvod ozrejmim.Uz dlouhy leta se zabejvam otazkou dalsi existence lidstva na planete a chovanim se k sobe navzajem i k ni,od rodiny,pres skolu,praci,volnej cas az po zabavu.Co mi vyslo? Jak vidim vysnenou budoucnost nas vsech? Nasi budoucnost vidim ve vlade lidi sami sobe beze stran a bez politiku a vlad zpusobem referend,nastoleni rovnostarstvi za podminky kdy kazdej dosahne na vsechno,bude li chtit.Uz jen tim eliminuju uplaceni a 90% kriminality.Dal se divam do budoucna bez penez,obchodovani a to i bez vymennyho obchodu a obchodu vubec.Prace a prerozdelovani podle potreb zajisti slusnej zivot vsem na planete s minimalni pracovni dobou a maximalnim vzdelavanim se,abych mohl s ostatnima o nas dobre rozhodovat.To vsechno s pomoci odbornejch managementu jako zamestnancu lidi,tedy rozhodne ne jakejchci nadrizenejch a uz vubec ne nadrazenejch! S tim jde ovsem na prnim miste ruku v ruce prace cloveka sameho na sobe,protoze se stadem ovcanu se o podobnejch vyhodach neda ani uvazovat,jelikoz se stadem se nediskutuje,stado se zene,proto potrebujeme aby lidsky stado nahradila uvedomela lidka spolecnost a ovcany obcani. Proto me napadla ona myslenka k cemu ustavu,paklize kazdej se bude ridit zakladnim heslem:Nesmis ohrozit,omezit smis jen se souhlasem moznyho omezovanyho! Ustavy totiz zavedli ti kdo nas chteji ridit a vysavat,proto mi je divny,ze o ne nekdo stoji spis nez o to,aby se stal svobodnym na zaklade uvedomeni,davani a brani,vzajemny ochrany bez vytvareni mantinelu.Ustava uz jistym vymezovanim se ale je.
proud, Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
ze penize se nedaji jist...poselstvi
proud
Řadový diskutér
Řadový diskutér

Příspěvek od proud »

Hanszch píše: Nyni jsem se jiz vymanil ze zajmu o tyto lec depresivni ovsem pozornosti hodne veci a chtel bych se soustredit na to, jak to tu zmenit k lepsimu, narovnat pomery ve spolecnosti a hlavne nebyt otrokem bezcennych papirku ci digitalnich nul a jednicek, ktere bohuzel k zivotu potrebuji. Je zajimave, jak spousta lidi umi pekne nadavat a kritizovat druhe, ale kdyz je nekdo postouchne k tomu, aby udelali neco sami, nebo prilozili ruku k dilu, tak nemaji cas a podobne vymluvy.
Zdar,tohle me chytilo,taky si rikam ze na co se starat kdo co kde a jak ukradl,kdyz staci to jen poznamenat pro pozdejsi "podekovani" mu a nekazit si tim vlastni zivot,vsak si to jednou tvrde odmaka a prijde kvuli tomu temer o vsechno,nejen materialni.Aby to tak bylo,musime si ale zavist takovou budoucnost ve ktery uz zlodeji a paraziti proste prirozene nebudou mit sanci,tim nemyslim "policejni stat",ale zpusob zivota,kde nejen ze nepujde krast a parazitovat,ale nebude to mit ani zadnej smysl ;-)
proud, Teprve az pokacite posledni strom , az otravite posledni reku,
az ulovite posledni rybu , teprve tehdy prijdete na to,
ze penize se nedaji jist...poselstvi
Odpovědět

Zpět na „Globální moderovaná diskuse“