ETIQ.CZ ID: 2023050801; místo: Praha 5 - Prokopské údolí; založeno 08.05.2023

Tento prostor slouží k zakládání a řešení jednotlivých incidentů spadajících pod městskou část Praha 5.

Moderátor: Martin Mojmír

Odpovědět
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Založeno: 08.05.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: DOSUD NEZAEVIDOVÁNO; místo incidentu: Praha 5 - Prokopské údolí; GPS souřadnice podle mapy.cz: 50.0395725N, 14.3596767E, reakce ZmapujTo: dosud bez reakce.
 
 
Komentář iniciativy

Na snímcích můžeme vidět velkolepý a mimochodem častý nepořádek kolem přeplňovaných odpadkových košů s kriticky nedostatečnou kapacitou nacházející se pravidelně v přírodní rezervaci Prokopského údolí na křižovatce mezi směry na Sídliště Barrandov, Stodůlky a Hlubočepy. Tento záznam je druhý po projektem ZmapujTo bez uvedení důvodu odmítnutí prvního obdobného z pondělí předchozího 01.05.2023.

Na pro nás nepochopitelné první odmítnutí jsme se zeptali podpory ZmapujTo mailem a následně také telefonicky. Vzhledem k odmítání i dalších incidentů byl včera odeslán související mail druhý. Jsme v očekávání reakce. Archiv dokumentace ke stažení ZDE, heslo archivu bez uvozovek „00001010123*”.
 
 
Fotodokumentace iniciativy
 
Obrázek
 
Obrázek
 
Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Po e-mailové stížnosti a zjištění provozovatelů ZmapujTo, že neschvalování našich záznamů nikam pozitivně nepovede, tito schvalování našich hlášení obnovili. Díky tomu můžeme opět, uvidíme na jak dlouho, používat odkazy opatřené časovými značkami ZmapujTo.
 
Založeno: 18.05.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: 219567; místo incidentu: Praha 5 - Prokopské údolí; odkaz na ZmapujTo včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/219567, reakce ZmapujTo: oznámeno instituci Praha 5.
 
 
Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 21.05.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: 219567; místo incidentu: Praha 5 - Prokopské údolí; odkaz na ZmapujTo včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/219567, reakce ZmapujTo: oznámeno instituci Praha 5.
 

Komentář iniciativy

Při další, v řadě již třetí kontrole v brzké době místa jsme zjistili, že toto je problematické permanentně, resp. že zde uniká ve velkém odpad do prostředí Prokopského údolí pravidelně. ÚMČ Prahy 5 toto nejenže nikterak neřeší, naopak je vlivem nastavení zdejších pravidel trávení času znečišťování životního prostředí úřadem otevřeně podporováno. Shromážděno máme již dostatek materiálů pro vydání samostatného článku o přístupu ÚMČ Prahy 5 k věci. Před tím bude o tomto úmyslu úřad prostřednictvím e-mailu informován s možností k tématu sdělit pár slov.

 
Fotodokumentace iniciativy
 
Obrázek
 
Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 11.06.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: 219567; místo incidentu: Praha 5 - Prokopské údolí; odkaz na ZmapujTo včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/219567, reakce ZmapujTo: oznámeno instituci Praha 5.
 

Komentář iniciativy

Po zprávě ÚMČ Prahy 5 v rámci incidentu ZmapujTo, která na sebe po až napotřetí schválení projektem nechala čekat cca měsíc, tzn. že celý měsíc nikdo nebyl schopen nám tuto novinu, že prostor není ve správě ÚMČ Prahy 5, ačkoli ZmapujTo zdejší lokalitu Praze 5 posílá, laskavě sdělit, jsme se dozvěděli, že má prostor ve správě přímo vlastník pozemku Magistrát hl. m. Prahy, jenž běžně předává pozemky do správy místním úřadům. S magistrátem jsme tedy navázali kontakt. Při tomto kontaktu, kdy nám chvilku trvalo přepojení na správnou osobu, neboť i Magistrát má v kompetencích poněkud hokej, nám bylo odpovědným zaměstnancem úřadu sděleno, že o problému vědí a řeší jej. Údajně se na místě nachází kromě nevhodných tří neustále přeplňovaných odpadkových košů ještě jeden větší velkoobjemový kontejner, jenž lidé patrně ignorují. Tuto informaci jsme byli v neděli 11.6. ověřit a ano, kontejner byl na místo skutečně přistavěn. Do té doby tam však ještě nebyl, na místě se nachází až nyní.

Od tohoto řešení věci si vysvětlujeme, že záležitost musela být někde až díky nám patrně komunikována, načež magistrát, na rozdíl od ÚMČ Prahy 5, anebo i 13, které neúspěšně napomínáme už roky, se zachoval zodpovědně.

I přes přistavení velkoobjemového kontejneru však problém stále přetrvává. Zejména u jednoho ze tří odpadkových košů. Navrhujeme proto magistrátu řešení věci v první řadě tím, aby pod otevřený poklop nalepil bílá samolepící písmena ODPAD. Dodaný zelený kontejner totiž není příliš obvyklý, lidé si jej nemusí spojovat s kontejnerem na odpad. To za prvé. Za další navrhujeme buď přesunutí kontejneru více doprostřed prostoru, tedy k prostřednímu odpadkovému koši, jenž může eventuálně nahradit, anebo nejlépe ponechat zelený kontejner tam, kde je (mezi prvním a druhým košem ve směru od Stodůlek), a dodat druhý stejný mezi koš druhý a třetí. Lidé jsou hold líná zvířátka, k zelenému kontejneru na druhé straně areálu zkrátka nedojdou a naším cílem je, aby jejich odpad neunikal do okolí. To nejmenší, co se pro to dá udělat, je dodání ještě jednoho, třeba stejného kontejneru. S tímto řešením se mohou zrušit všechny tři odpadkové koše, které na místě už nenaleznou opodstatnění, a použít je někde jinde. Osobně bychom ale tento typ odpadkových košů se stříškou nepoužívali nikdy nikde. Při i mírném povětší z nich uniká odpad a zvlášť tehdy, jsou-li plnější. Odpadkové koše jsou vhodné s poklopem a zejména větší, tzn. o velikosti standardní domovní popelnice. Pokud se tato vloží do nerezové ohrádky, vše bude ideální.

 
Foto dodaného zeleného velkoobjemového kontejneru
 
Obrázek
 
Aktuální primárně odpovědná osoba: rezident (občan) Prahy co by volič a zaměstnavatel volených odpovědných zastupitelů
Aktuální sekundárně odpovědná osoba: prezident republiky Petr Pavel co by jmenující do funkce ministra životního prostředí Petra Hladíka
Aktuální terciárně odpovědná osoba: primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda mající na starost úřad Magistrátu hl. m. Prahy
Aktuální kvartárně odpovědná osoba s přímým pověřením: vedoucí oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Dan Frantík
 
 
Sami si můžete proklikáním, sledováním odkazů a osobními návštěvami ověřit práci svých zastupitelů a vyhodnotit, zda a do jaké míry Vám tato vyhovuje. Domníváme se, že pokud Magistrát hl. m. Prahy nezvládá řešit tak základní úkony, jakými jsou obyčejná starostlivost o životní prostředí v souvislosti s odpovědným přístupem k odpadovému hospodářství, jen těžko dovedou konstruktivně řešit záležitosti složitější. Co si o tom myslíte Vy? Budeme rádi, pokud se k nám případně přidáte nebo nás podpoříte. Jak začít se dočtete, mimo jiné, ZDE. Konstruktivní změna společnosti je na každém jednom z nás!
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 25.06.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: 219567; místo incidentu: Praha 5 - Prokopské údolí; odkaz na ZmapujTo včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/219567, reakce ZmapujTo: oznámeno instituci Praha 5.
 

Komentář iniciativy

Takto vypadají nyní přinejmenším každé neděle. Menší koše plné, jeden vzdálenější od velkoobjemového kontejneru přeplňovaný. Pokud budou kontejnery označeny slovy odpad ze všech stran, lidé si na ně zvyknou, načež menší odpadkové koše nemusí být potřeba vůbec.
 
Obrázek
 
Umístění prvního zeleného velkoobjemového kontejneru je optimální. Pomocí zakreslení přikládáme návrh umístění kontejneru druhého. Je nám samozřejmě jasné, že to vypadá jako přespříliš, ale nedá se nic dělat. Životní prostředí je před vzhledem zde přednější.
 
Obrázek
 
Nakonec si ukážeme příklady vhodnějšího, než je současná situace, odpadkových košů zabraňujících lépe nebo zcela odletu odpadu při vyšším větru z košů do okolí. Nerozumíme potřebě vymýšlet pořád něco nového. Pokud se klasická popelnice s víkem umístí do např. nerezového nebo jakéhokoli jiného držáku popelnici obklopujícího, máme konstruktivní řešení. Koneckonců na motiv klasické popelnice existují o odpadkové koše, viz níže Ideální řešení...
 
 
Vhodnější řešení s malým otvorem

Obrázek
 
 
Ideální řešení s uzavíratelným víkem

Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 20.08.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID Zmente.to: nebylo nahlášeno; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam ETIQ.CZ, z.s.

Tento celý záznam pošleme Magistrátu hl. m. Prahy k vyjádření a případnému řešení. Níže snímek ze stavu z 20.08.2023. Na místě se stále nachází nevhodné odpadkové koše a jeden nepopsaný velkoobjemový kontejner, jehož účelu lidé nemusí rozumět a jelikož okolní koše bývají stále plné, anebo přeplněné a tento kontejner zeje téměř prázdnotou, tak také nerozumí. Vhodné řešení věci jsme navrhli v rámci předchozího příspěvku.

Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 10.09.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID Zmente.to: AUA83202307773; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam ETIQ.CZ, z.s.

Záznam jsme poslali Magistrátu hl. m. Prahy prostřednictvím jeho aplikace Změňte.to. ID AUA8320307773. Tým Změňte.to podnět přijal, avšak přeposlal nesmyslně k vyjádření ÚMČ Prahy 5, jenž lokalitu nemá na starosti.

Na potvrzení o přijetí jsme odepsali za uvedení odkazu na podrobnosti - nasměrování do toho vlákna fóra:
Hezký den,

tento prostor nespadá pod Prahu 5, nýbrž přímo pod Magistrát hl. m. Prahy. Viz viewtopic.php?t=741
Nyní čekáme na odmítnutí Prahou 5, jež se nebude namáhat věc ani přeposlat na správné místo, čímž předpokládáme místo jakéhokoli řešení věci uzavření podnětu s nějakou jako obvykle po nás požadovanou absurdností. To jen proto, aby na Magistrátu hl. m. Prahy nemuseli, protože nechtějí, nic dělat.

Foto místa s přeplněným prostředním a posledním odpadkovým košem nyní nemáme. Snímky však byly odeslány prostřednictvím aplikace Zmapuj.to.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Dnes dopoledne byl podnět AUA83202307773 samozřejmě dle očekávání uzavřen se standardním výsledkem slibu řešení, kterému ze špatných zkušeností nevěříme. Podobným způsobem funguje např. i p. Milan Tikal z ÚMČ Prahy 5. Zadané podněty bez řešení uzavírá jako vyřešené.
Dobrý den,

děkujeme za Váš podnět, který byl předán správci pozemku k nápravě.

Podnět byl tímto uzavřen, děkujeme za Vaši iniciativu a zájem zlepšovat naše město.

S pozdravem a přáním hezkého dne

tým změňte.to


Podnět AUA83202307773
Kontaktní e-mail: xxx
Váš podnět: Vážně by to chtělo ještě jeden objemný a popsaný kontejner. Lidé jsou zvířátka a neví, co mají dělat.
Lokace: 50.039136414072836, 14.361264556646347 (mapa)
Datum a čas: 10. 9. 2023 19:59:16


Tento řádek prosím v budoucí komunikaci zachovejte 202307773/AUA83202307773
Na nic nečekáme a rovnou kontaktujeme aktuální kvartárně odpovědnou osobu s přímým pověřením, tj. vedoucího oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Dana Frantíka, se kterým jsme komunikovali telefonicky 1.6.2023. Znění mailu je následující:
Martin Mojmír 12.09.2023, 16:07 píše:Vážený pane inženýre,

1. června 2023 jsme spolu hovořili telefonicky o stavu bývalého klukovického koupaliště (Prokopské údolí). Jedná se prostor aktuálně se třemi odpadkovými koši a jedním zeleným velkoobjemovým kontejnerem, kdy i po tolika měsících bývají dva odpadkové koše i přes přítomnost velkoobjemového kontejneru přeplňovány. Při hovoru jste se vyslovil, že nevíte, jak věc ještě lépe řešit.

Od doby našeho kontaktu jsme v rámci naší neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s. situaci průběžně monitorovali a při té příležitosti se rozhodli jeden optimalizační návrh řešení Vám podat. Místo evidujeme pod ID 2023050901 v našem fóru ZDE: viewtopic.php?p=3048#p3048 (záležitost se Magistrátu hl. m. Prahy týká od 1.6.2023), kde je náš návrh lepšího řešení popsán.

Budu rád, pokud se situace už nějak pohne, abychom ji mohli jako záznam s alespoň uspokojivým výsledkem uzavřít. Nedovedu si vysvětlit, jak je možné, že se nic ve věci ochrany životního prostředí od 1.6.2023, tedy více jak čtvrt roku od našeho kontaktu, nečiní.

Děkuji předem za odpověď.
 
 
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Na rozdíl od jiných odborů Magistrátu hl. m. Prahy včetně nekompetentního týmu Změňte.to to vypadá, že s Odborem ochrany prostředí - oddělení péče o zeleň je konstruktivní řeč. Za jediný den nám odepsali plánovaný postup. Průběh komunikace je následující:
Ing Michal Kubelík 13.09.2023, 16:34 píše:Dobrý den,

Děkujeme za nápad s popisem kontejneru – toto zařídíme.

Náš další plánovaný postup bude:

Na místě ponecháme pouze jeden kontejner - nechceme mít ústředním prvkem plochy kontejnery s odpadem, není problém ho vyvézt častěji a problému s přeplněným kontejnerem si nejsem vědom.

Odstraníme koše a využijeme je na jiných místech - situace s leností lidí dojít místo k přeplněnému koši ke kontejneru jsme se obávali, ale doufal jsem že to tak nedopadne.

S pozdravem

Ing. Michal Kubelík
specialista péče o chráněná území

HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor ochrany prostředí
Oddělení péče o zeleň
Jungmannova 35/29, 11000 Praha 1
Tel.: +420 236 005 819
michal.kubelik@praha.eu
www.praha.eu
Naše reakce obratem byla:
Martin Mojmír 13.09.2023, 17:29 píše:Hezký den,

úplné odstranění odpadkových košů může být dobrý případný mezikrok. Možná zároveň s posunem zeleného kontejneru tedy více k prostředku (podél silnice, samozřejmě ne do travnatého porostu), aby na něj bylo vidět odevšad? Popis raději snad na všechny čtyři strany kontejneru...

Zelený kontejner přeplňovaný nebývá. Bývají problémy jen s těmi koši a prostorem kolem nich. Nicméně viz výše, problém se může vyřešit i pouhým odstraněným košů s případným posunutím zeleného kontejneru.

Děkuji za toto Vaše řešení, těším se na realizaci a zejména plnění funkce.

S přáním zdraví a pozdravem Martin Böhm

ICT servis & poradenství, krizový management,
rehabilitační psychologie a mediální činnost

(+420) 774 888 774, xxx
mojeretence.cz | ictx.cz |etiq.cz |martinbohm.cz

Komunikace prostřednictvím tohoto e-mailu
může být bez potvrzování transparentní.
Uvidíme, jak to nakonec dopadne, prostor budeme nadále průběžně monitorovat.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

ÚMČ Prahy 5 prostřednictvím nástroje ZmapujTo dnes podnět ID 220085 standardně uzavírá jako vyřešený se slovy o nevyřešení, nýbrž pouhém předání Magistrátu hl. m. Prahy. Jako obvykle zde cesta ÚMČ Prahy 5 končí a nebýt naší iniciativy ve věci kontaktování přímo příslušného odpovědného odboru Magistrátu hl. m. Prahy, skončilo by vše. Nadále čekáme na řešení ze strany příslušného odboru Magistrátu. hl. m. Prahy.

Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 01.10.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: 229511; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam iniciativy

Při provedené kontrole místa 01.10.2023 jsme zjistili, že se dosud nic nezměnilo. Magistrát hl. m. Prahy, resp. odpovědní pracovníci Odboru ochrany prostředí - Odd. péče o zeleň na naše podněty sice odpovídají, fyzicky ale nereagují. Na místě odpad kontaminuje životní prostředí nadále.
 
 
Fotodokumentace

Obrázek

Oslovení municipality

Ze záležitostí jsme se opět e-mailovou formou municipalitě připomněli:
Hezký den,

při kontrole 1.10.2023 jsme zjistili, že k řešení / nápravě situace od našeho prvotního kontaktu i po opakovaném připomínání jak přímo Vašemu odboru, tak i obecně prostřednictvím aplikace Změňte.to Magistrátu hl. m. Prahy z Vaší strany dosud nedošlo. Rád bych se proto zeptal, v jakém je Vaše fyzická aktivita současném stavu. Totiž ono vypadá moc hezky si o věcech povídat nebo psát; pokud se ale fyzicky nic neděje, pak to poněkud postrádá na významu, nemyslíte? Přikládám aktualizovaný obsah tématu fóra, kde záležitost s aktualizacemi v rámci iniciativy evidujeme: viewtopic.php?t=741
 
 
Přiložené důkazy

# Potvrzení autentičnosti data pořízení snímků třetí stranou - ZmapujTo.cz ID 229511
# Aktualizovaná e-mailová komunikace s Magistrátem hl. m. Prahy
 
 
Dodatečné poznámky

Při cestě prokopským údolím jsme narazili na další místa s neudržovaným pořádkem. Je jím například dále dětské hřiště u jeskynního průchodu, viz ZmapujTo ID 229514 (foceno tentýž den). Problém neudržování pořádku vlastníkem pozemku a/nebo municipalitou je evidentně rozsáhlejší.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Při příležitosti řešení přeplňovaného koše v Prokopském údolí u dětského hřiště při skalním průchodu, ZmapujTo ID 229514, se nám z Prahy 5 ozvala podřízená panu Milanu Tikalovi paní Petra Kokošková, aby nám oznámila, že ÚMČ Prahy 5 není správcem ani vlastníkem Prokopského údolí (což samozřejmě víme, akorát to ani po opakovaném řešení stále neví lidé z MUNIPOLISu, kteří dokola nesprávně Prokopském údolí Praze 5 přidělují) a že se máme obracet na Odbor ochrany prostředí Magistrátu hl. m. Prahy, což samozřejmě rovněž s neúspěchy činíme.
Petra Kokošková 02.10.2023, 10:06 píše:Dobrý den,

Váš podnět z portálu ZmapujTo byl postoupen na Magistrát hlavního města Prahy. Městská část Praha 5 není správcem ani vlastníkem Prokopského údolí. Ohledně úklidu se tedy obracejte na Obor ochrany prostředí, odd. péče o zeleň Magistrátu hlavního města Prahy.

S pozdravem,

Petra Kokošková
Odbor správy veřejného prostranství a zeleně
telefon: +420 257 000 121
Této skvělé příležitosti jsme využili k tomu, abychom se paní Kokoškové připomněli se záležitostí TOUTO a TOUTO. Tedy jednou dlouhodobě neřešenou skládkou v lesíku na Barrandově a jednou letitou v zahrádkářské kolonii v Jinonicích. Jakmile paní Kokošková si uvědomila, že jde o naši organizaci, samozřejmě už neodpověděla.
Martin Mojmír 02.10.2023, 10:27 píše:Hezký den, paní Kokošková,

děkuji za zprávu. Na tento Odbor se samozřejmě pravidelně obracíme. Portál ZmapujTo využíváme zejména jako archiv třetí strany potvrzující naší iniciativě data. Tuto záležitost v Prokopském údolí evidujeme zde: viewtopic.php?t=741 .

Když už mi ale píšete, můžete mi prosím sdělit, jak to vypadá s např. dosud neřešenými skládkami viewtopic.php?t=759 a viewtopic.php?t=735 už spadajícími pod ÚMČ Prahy 5?

S přáním zdraví a pozdravem Martin Böhm

ICT servis & poradenství, krizový management,
rehabilitační psychologie a mediální činnost

(+420) 774 888 774, ****@****.cz
mojeretence.cz | ictx.cz |etiq.cz |martinbohm.cz

Komunikace prostřednictvím tohoto e-mailu
může být bez potvrzování transparentní.
Uvedeným dvěma záležitostem se nicméně věnujeme v daném tématu, kde si na provázání s tímto sem uvedeme přímý odkaz. Tady se věnujeme Prokopskému údolí, kde v kontextu máme od Magistrátu hl. m. Prahy potvrzeno výše uvedené. Tedy že pracovníci magistrátu sice na naše podněty odpovídají, fyzicky ale nereagují. Tito pouze přeplňované koše a obsah kolem nich vyvážejí, už ale nijak neřeší odlety odpadu do okolí a teprve ne příčinu problému, které jsme se věnovali rovněž v tomto tématu výše návrhem výměny košů a přistavením s popsáním druhého většího kontejneru.

Co se týče hlášení na ZmapujTo, ta byla jako obvykle uzavřena nevyřešená jako vyřešená, viz ID 229511 a 229514. ÚMČ Prahy 5 toto dělá běžně. Veškerá hlášení přes ZmapujTo uzavírá jako vyřešená, ačkoli lže, neboť ÚMČ Prahy 5 hlášené podněty neřeší. Pouze vytváří dojem, že pracuje.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 17.11.2023; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: nebylo využito; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam iniciativy

Při kontrole dne 17.11.2023 bylo zjištěno pouze odebrání tří odpadkových košů. V místě zůstává jeden neoznačený zelený velkoobjemový kontejner, který jelikož dosud nebyl řádně označen / popsán (dle příslibu Magistrátu hl. m. Prahy), nemusí být každému jasné, oč se jedná a mnozí lidé tak odpad do tohoto nevhazují, ale najdeme jej často poházený po okolí (návštěvou si ověří každý sám). Sice je na odpovědnosti jednotlivých návštěvníků místa odpadky řádně uklízet, ovšem na odpovědnosti Magistrátu hl. m. Prahy je dbát na dodržování čistoty a pořádku v tomto případě chráněné oblasti Prokopského údolí, což se ani přes naše opakované výzvy a snahy o řešení dlouhodobě nekoná. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli přikročit nyní k podání trestního oznámení.
 
 
Fotodokumentace

Obrázek
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 27.03.2024; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: nebylo využito; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam iniciativy

Místo bylo ke dni kontroly 27.03.2024 i přes zimu relativně čisté, to z důvodu nezdržování se návštěvníků, prozatím jsme k podání TO proto nepřistoupili. Nicméně začíná jaro a tudíž i naše kontroly. V místě se nachází nadále pouze jeden velkoobjemový, leč stále neoznačený kontejner na směsný odpad, vlivem čehož nemusí být návštěvníkům jasný jeho účel. Vhodné je řádné označení kontejneru velkým nápisem ODPAD po šíři z obou stran. Pokud a dokud je kontejner pouze jeden, bylo by lepší umístit jej více z pohledu doleva na střed (vedle lavičky). To opět kvůli usnadnění přístupu laxním občanům.

Společně s tímto přesunem navrhujeme přistavění ještě alespoň jednoho žlutého kontejneru na plast a jednoho na plech. Mezi většinu odpadu od návštěvníků patří plast a plechovky, přičemž plast je vážnějším přírodním kontaminantem (na snímku obsah kontejneru). Nejdůležitější každopádně je zajištění čistoty místa obecně, proto přinejmenším je vhodné, jak je uvedeno výše, alespoň ještě přesun a označení kontejneru na odpad směsný.

Pokud / jakmile v místě opět objevíme nepořádek v souvislosti s únikem odpadků do okolní chráněné oblasti a tedy pochybení Magistrátu hl. m. Prahy, jenž situaci ani naše podněty nijak neřeší / nespolupracuje, již bude společně s podložením důkazů trestní oznámení podáno.
 
 
Fotodokumentace

Obrázek
 
Aktuální primárně odpovědná osoba: rezident (občan) Prahy co by volič a zaměstnavatel volených odpovědných zastupitelů
Aktuální sekundárně odpovědná osoba: prezident republiky Petr Pavel co by jmenující do funkce ministra životního prostředí Petra Hladíka
Aktuální terciárně odpovědná osoba: primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda mající na starost úřad Magistrátu hl. m. Prahy
Aktuální kvartárně odpovědná osoba s přímým pověřením: vedoucí oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Dan Frantík
 
 
Sami si můžete proklikáním, sledováním odkazů a osobními návštěvami ověřit práci svých zastupitelů a vyhodnotit, zda a do jaké míry Vám tato vyhovuje. Domníváme se, že pokud Magistrát hl. m. Prahy nezvládá řešit tak základní úkony, jakými jsou obyčejná starostlivost o životní prostředí v souvislosti s odpovědným přístupem k odpadovému hospodářství, jen těžko dovedou konstruktivně řešit záležitosti složitější. Co si o tom myslíte Vy? Budeme rádi, pokud se k nám případně přidáte nebo nás podpoříte. Jak začít se dočtete, mimo jiné, ZDE. Konstruktivní změna společnosti je na každém jednom z nás!
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Kontrola: 07.04.2024; ID ETIQ.CZ: 2023050901; ID ZmapujTo: nebylo využito; lokalita: Prokopské údolí; GPS: 50.0391431N, 14.3605797E;
 
 
Záznam iniciativy

Ačkoli se v místě sdružovalo po celý den poměrně hodně lidí, zdá se, že návštěvníci buď účel kontejneru již chápou, na místě není, ani se nehromadí nepořádek, anebo jsme přišli v době krátce po údržbě. Zvážili bychom ještě to přesunutí kontejneru více ke středu, vizme předchozí záznam z 27.03.2024, pokud to ale bude vypadat takto, za nás v pořádku. Nápis ODPAD by to však skutečně ještě chtělo. Rovněž bychom doplnili alespoň onen žlutý kontejner na plast, nicméně opět - pokud je stav takový, jaký je nyní, dejme tomu ok.

V tuto chvíli, ačkoli kontrola z naší strany bude probíhat i nadále, tento záznam můžeme do případného znovuobjevení se problému uzavřít.
 
 
Fotodokumentace
 
Pro bezpředmětnost nebyla pořízena.
 
 
Posloupnost odpovědnosti
 
Aktuální primárně odpovědná osoba: rezident (občan) Prahy co by volič a zaměstnavatel volených odpovědných zastupitelů
Aktuální sekundárně odpovědná osoba: prezident republiky Petr Pavel co by jmenující do funkce ministra životního prostředí Petra Hladíka
Aktuální terciárně odpovědná osoba: primátor hl. m. Prahy Bohuslav Svoboda mající na starost úřad Magistrátu hl. m. Prahy
Aktuální kvartárně odpovědná osoba s přímým pověřením: vedoucí oddělení péče o zeleň Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Dan Frantík
 
 
Sami si můžete proklikáním, sledováním odkazů a osobními návštěvami ověřit práci svých zastupitelů a vyhodnotit, zda a do jaké míry Vám tato vyhovuje. Domníváme se, že pokud Magistrát hl. m. Prahy nezvládá řešit tak základní úkony, jakými jsou obyčejná starostlivost o životní prostředí v souvislosti s odpovědným přístupem k odpadovému hospodářství, jen těžko dovedou konstruktivně řešit záležitosti složitější. Co si o tom myslíte Vy? Budeme rádi, pokud se k nám případně přidáte nebo nás podpoříte. Jak začít se dočtete, mimo jiné, ZDE. Konstruktivní změna společnosti je na každém jednom z nás!
Odpovědět

Zpět na „Za Čistou Prahu 5 - incidenty“