ETIQ.CZ ID: 2023032501; místo: Praha 5 - Hlubočepy; založeno 25.03.2023; ukončeno 01.04.2024

Tento prostor slouží k zakládání a řešení jednotlivých incidentů spadajících pod městskou část Praha 5.

Moderátor: Martin Mojmír

Zamčeno
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Středa 22.03.2023; ID incidentu ZmapujTo.cz: 216447; ID incidentu ETIQ.CZ: 2023032501; místo incidentu: Praha 5 - Sídliště Barrandov; odkaz na ZmapujTo.cz včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/216447; náš komentář:

ÚMČ Prahy 5, ačkoli je zapojený do systému MUNIPOLIS, je zajímavý tím, že přestože uživateli hlášené incidenty přijímá, prostřednictvím pana Milan Tikala, DIS, vedoucího oddělení s náplní činnosti „čistota a pořádek, doprava v klidu”, k těmto uvádí, že budou řešeny, avšak nebývají a pokud bývají, tak výjimečně a pouze jednorázově. Mapa ZmapujTo.cz na pražském Barrandově vypadá oproti jiným částem Prahy, resp. České republiky krásně čistě, ve skutečnosti je v místě ale obdobný nepořádek jako jinde. Za dobu našeho monitoringu místa, což jsou cca 3 roky, nedošlo k žádným změnám k lepšímu. Pan Tikal veškeré hlášené incidenty na ZmapujTo.cz uzavírá jako vyřešené, řešené a vyřešené však nejsou. Je nám po letech jasné, že úmyslem ÚMČ Prahy 5 je pouze navození dojmu zájmu. V rámci tohoto tématu si prokážeme tato tvrzená fakta.

Obrázek
 
Obrázek
 
Aktuální místně příslušný odpovědný starosta: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA (Praha 5 Sobě v koalici s Piráty a SEN 21)
Vedoucí odboru ochrany životního prostředí: Ing. Miroslav Kučera
Vedoucí pro nás neznámého oddělení s náplní činnosti „čistota a pořádek, doprava v klidu”: Milan Tikal, DiS
 
Sami si můžete jednoduchým prokliká(vá)ním a sledováním odkazů, anebo nejlépe osobními návštěvami konkrétních hlášených míst, popř. i okolí či jiných nehlášených míst, ověřovat (ne)práci Vámi (ne)(z)volených zastupitelů s provozovateli projektu ZmapujTo.cz a říci si, zda a do jaké míry Vám taková práce vyhovuje. Domníváme se, že pokud ÚMČ Prahy 5 nezvládá řešit tak banální úkony, jakými jsou obyčejná starostlivost o životní prostředí v souvislosti s odpovědným přístupem k odpadovému hospodářství, jen těžko dovedou konstruktivně řešit záležitosti složitější. Co si o tom myslíte Vy? Budeme rádi, pokud se k nám případně přidáte nebo nás podpoříte. Jak začít se dočtete, mimo jiné, ZDE.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Založeno: 21.04.2023; ID ETIQ.CZ: 2023032501; ID ZmapujTo.cz: 218445; místo incidentu: Praha 5 - Hlubočepy; odkaz na ZmapujTo.cz včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/218445, reakce systému MUNIPOLIS: oznámeno instituci Praha 5.
----

Záznam ETIQ.CZ, z.s.

Reakce pana Milana Tikala, DiS, jehož odpovědností je dle obsahu webu ÚMČ Prahy 5 „čistota a pořádek, doprava v klidu”, zněla 24.03.2023 v kontextu založeného incidentu ID 216447 v rámci systému MUNIPOLIS takto:
Děkujeme za upozornění - úklid zajistíme v průběhu příštího týdne. Hezký den. Tikal
Pan Tikal předchozí podnět ZmapujTo.cz ID 216447 hned 24.03.2023 uzavřel jako vyřešený, ačkoli vyřešen nebyl. Podnět nebyl vyřešen ani po měsíci od nahlášení, což jsme co 3 dny kontrolovali. Založili jsme proto po měsíci (21.03.2023) podnět nový pod ID ZmapujTo.cz 218445, aby s ním ze strany pana Tikala bylo naloženo úplně stejně. 14.04.2023 uzavřeno jako vyřešené, ačkoli vyřešeno není. Následná reakce pana Tikala z 24.04.2023 je:
Úklid zajistíme v průběhu tohoto týdne. Případné dotazy (či reklamace) Vám zodpoví pí. Kokošková (e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz, tel.: 257 000 121), která má oblast Barrandova na starosti. Hezký den. Tikal
Ze zkušenosti s panem Tikalem a jeho podřízených víme, že taková uzavřená komunikace nemá smysl = nikam nevede. Proto budeme věci řešit nadále přes systém MUNIPOLIS a transparentně prostřednictvím našeho fóra.

Obrázek
 
 
Aktuální místně příslušný odpovědný starosta: Mgr. Jaroslav Pašmik, MBA (Praha 5 Sobě v koalici s Piráty a SEN 21)
Vedoucí odboru ochrany životního prostředí: Ing. Miroslav Kučera
Vedoucí pro nás neznámého oddělení s náplní činnosti „čistota a pořádek, doprava v klidu”: Milan Tikal, DiS
 
Sami si můžete jednoduchým prokliká(vá)ním a sledováním odkazů, anebo nejlépe osobními návštěvami konkrétních hlášených míst, popř. i okolí či jiných nehlášených míst, ověřovat (ne)práci Vámi (ne)(z)volených zastupitelů s provozovateli projektu ZmapujTo.cz a říci si, zda a do jaké míry Vám taková práce vyhovuje. Domníváme se, že pokud ÚMČ Prahy 5 nezvládá řešit tak banální úkony, jakými jsou obyčejná starostlivost o životní prostředí v souvislosti s odpovědným přístupem k odpadovému hospodářství, jen těžko dovedou konstruktivně řešit záležitosti složitější. Co si o tom myslíte Vy? Budeme rádi, pokud se k nám případně přidáte nebo nás podpoříte. Jak začít se dočtete, mimo jiné, ZDE.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Včera bylo při kontrole míst zjištěno, že pan Tikal z ÚMČ Prahy 5 opět lhal. Jako obvykle záznamy ZmapujTo.cz bez jakéhokoli řešení pouze uzavřel, aniž by zajistil úklid. Při příležitosti kontroly jsme během hodiny a půl sami naplnili a odnesli tři velké pytle s odpadem. Přes to se na místě stále mnoho odpadu ještě nachází, úklid je potřeba. Byl proto založen další na ZmapujTo.cz záznam, který sem po publikaci bude editací doplněn.

V okolí místa jsme rovnou zaznamenali další problémy. Ty se týkají přeplněných kontejnerů na směsný odpad, díky čemuž jsme měli problém námi nasbíraný odpad vyhodit. Kontejnery přetékají, odpad z nich se hromadí kolem, aby mohl nalétávat do blízkého i dalekého okolí.

ÚMČ Prahy 5 je v rámci řešení ochrany životního prostředí a odpadového hospodářství na pražském Barrandově neefektivní, nečinný až odmítavý. Stačí hodina procházky pro nalezení těžkých nedostatků. Přitom řešení je jednoduché. Jako úřad stačí zakročit a vybrat po majitelích kontejnerů pokuty. To zajistí čistotu a prevenci. Pokud ale jsou na úřadech lidé bez zájmu plnit své pracovní povinnosti a občané lhostejní, je situace takřka bezvýchodná.
----
 
Náklady spojené se včerejší akcí

Aktivní: 10 Kč
Pasivní: 2.250 Kč
Celkem: 2.260 Kč

S umořením nákladů nám můžete pomoci příspěvkem na jeden z bankovních účtů neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

Transparentní: 55555521 / 2010
Běžný: 55555513 / 2010
Variabilní symbol: 2023042703
Zpráva pro příjemce: Záznam ZmapujTo.cz

Děkujeme za jakoukoli případnou pomoc.
----

Edit 28.04.2023, 13:38

Založeno: 27.04.2023; ID ETIQ.CZ: 2023042401; ID ZmapujTo.cz: 218866; místo incidentu: Praha 5 - Hlubočepy; odkaz na ZmapujTo.cz včetně GPS souřadnice: https://www.zmapujto.cz/map/issue/218866, reakce systému MUNIPOLIS: oznámeno instituci Praha 5.

Obrázek
 
 
Záznam ETIQ.CZ, z.s.

Záznam pod ID ZmapujTo.CZ 218866 založen a opět panem Tikalem uzavřen s fabulacemi jako vyřešený bez řešení.
Milan Tikal píše:Dobrý den pane Böme, omlouvám se, ale kolegyně slíbený úklid nezajistila. Jak jsem psal již minule zmíněné území má na starosti pí. Kokošková (e-mail: petra.kokoskova@praha5.cz, tel.: 257 000 121), a proto se prosím obracejte se stížnostmi přímo na ní. Zajištění úklidu nyní přislíbila na příští týden. Hezký den. Tikal
Nabádání ke komunikacím a komunikace s jinými úředníky máme z minulých let již za sebou, nikam to nikdy nevedlo. Od nahlašování, archivací a prokazování věcí používáme z důvodu transparentnosti systém MUNIPOLIS. O delegaci na jiné lidi se my starat nebudeme, nejsme za to placeni. Naše činnost je na rozdíl od povinnosti úředníků dobrovolná. Další kontrola nahlášených prostorů proběhne v týdnu mezi 8. - 14. květnem.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Při dnešním (04.05.2023) průchodu oblastí zjištěno, že stále nedošlo na místě k žádné změně. Úklid proveden ze strany ÚMČ po slibech dosud žádný nebyl. Takto nicméně vypadá k dnešnímu dni místo po částečném úklidu našem ze dne 28.04.2023. Dnešní snímek byl pořízen mimo systém MUNIPOLIS z důvodu jeho nově neschvalování našich podnětů, což již řešíme v rámci jiného samostatného tématu [1]. Stále je potřeba douklidit, na místě se, zejména kolem kořenů keřů a v místě s vysokou trávou, odpadky stále nachází. Vlivem našeho dobrovolného přičinění je již o 70 % méně.

Obrázek
----

 
Náklady spojené s dnešní kontrolou

Aktivní: 0 Kč
Pasivní: 900 Kč
Celkem: 900 Kč

S umořením nákladů nám můžete pomoci příspěvkem na jeden z bankovních účtů neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

Transparentní: 55555521 / 2010
Běžný: 55555513 / 2010
Variabilní symbol: 2023042703
Zpráva pro příjemce: Záznam ZmapujTo.cz

Děkujeme za jakoukoli případnou pomoc.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Při kontrole 18.05.2023 nezjištěna ze strany ÚMČ Prahy 5 žádná aktivita. Pan Tikal nadále pouze se sliby veškerá hlášení přes ZmapujTo uzavírá jako vyřešená. Slibuje úklid, neděje se však nikdy nic. Pouze neustále lže. Prostor je v současné době již zarostlý zelení, úklid půjde bez posečení jen velmi těžko. Toto může případně posloužit jako další výmluvný „argument”. Naše tvrzení je snadno ověřitelné při osobní návštěvě místa.

 
Náklady spojené s kontrolou

Aktivní: 150 Kč
Pasivní: 450 Kč
Celkem: 600 Kč

S umořením nákladů nám můžete pomoci příspěvkem na jeden z bankovních účtů neziskové iniciativy ETIQ.CZ, z.s.

Transparentní: 55555521 / 2010
Běžný: 55555513 / 2010
Variabilní symbol: 2023042703
Zpráva pro příjemce: Záznam ZmapujTo.cz

Děkujeme za jakoukoli případnou pomoc.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Tento záznam je vzhledem k uzavření lokality v rámci výstavby nových domů irelevantní nadále udržovat a proto jej uzavíráme. Nicméně bude nadále využíván jako jeden z důkazů úřední nečinnosti.
Zamčeno

Zpět na „Za Čistou Prahu 5 - incidenty“