Pacient útočí a vyhrožuje? Zapište mu to do dokumentace, radí lékařům komora

Do této kategorie ukládáme naše komentáře k nejen médii vydávaným článkům aneb přečtěte si článek a zjistěte, co si o obsahu myslíme, anebo jaké jiné k němu máme faktické informace.

Moderátor: Martin Mojmír

Odpovědět
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Článek na Novinky.cz

Pacient útočí a vyhrožuje? Zapište mu to do dokumentace, radí lékařům komora (rev. 14.05.2024 22:14)
Agresivní chování pacientů, výhrůžky i nadávky by měli lékaři psát přímo do zdravotní dokumentace pacienta. Radí jim to profesní komora pro případ, že by materiály posloužily při dokazování u soudu. Přínos v tom vidí i pacientské organizace, pokud lékař nesklouzne k osobním spiskům. Na obsah dokumentace má ale pacient pramalý vliv.

„Pokud se pacient chová nevhodně, vulgárně či agresivně, je zcela namístě uvést údaje o tomto chování co nejkonkrétněji do jeho zdravotní dokumentace,“ radí ředitel právní sekce České lékařské komory Jan Mach v měsíčníku určeném lékařům.

Účelné je to, pokud si lidé stěžují na poskytnutou péči a ženou to až k soudu. Velmi často žalují rodiny lékaře kvůli domnělému pochybení u dětí a domáhají se odškodnění. V řadě případů jim bylo vyhověno.

Stále častěji ale personál čelí agresivním výpadům od pacientů. Komora proto apeluje na členy, ať do jejich zdravotní karty incidenty popíšou, ale odpustí si „nepodložené úvahy“ a nepouští se do zápisu v „rozčilení z nevhodného chování pacienta“, pokud to nemá s poskytnutím péče nic společného.

„Vždy se musí jednat o skutečnosti související s poskytováním zdravotních služeb, případně s jejich odmítnutím. Rozhodně není řeč o jakýchkoli samoúčelných poznámkách, subjektivním hodnocení nebo nepodloženém předjímání ze strany lékaře,“ upozornil za Národní asociaci pacientských organizací Ladislav Loebehe, zástupce organizace ParaCentrum Fénix.

Záměr ale podporují, nevidí v adekvátním popsání chování problém. „Pacienti si musí uvědomit, že všechny okolnosti jejich přístupu k léčbě jsou relevantní,“ doplnil. Stejně tak musí lékař pamatovat na to, že nejde o jejich osobní spis.

Volba jiné léčby

Nejde ale jen o incidenty. „Zdravotnická dokumentace může a v odůvodněných případech má obsahovat i údaje o komunikaci s pacientem, o stanovisku pacienta k doporučení lékaře, případně jeho rozhodnutí o dalším léčebném postupu, připadá-li v úvahu několik možných léčebných postupů,“ podotkl za komoru Mach.

Chrání se tím lékař i nemocný. Pomůže to objasnit, proč nedostal léčbu, kterou mu specialista doporučoval. Vyžadovat od pacienta souhlas s každou větou je podle NAPO nesmysl.

„Nedokážeme si představit, že by pacient při každé návštěvě měl nahlížet do dokumentace a odsouhlasit to, co do ní lékař zapsal. Ve většině případů by takový postup byl zbytečný a pacient by o něj ani neměl zájem. Takový postup má probíhat jen ve specifických případech, na vyžádání,“ zdůraznil Loebehe.

Veškeré zdravotní záznamy si může každý pacient kdykoliv vyžádat a udělat si z nich kopii nebo výpis. Na jejich obsah ale nemá vliv. Lékař z karty nesmí nic vymazat a opravu musí zanést do karty zvlášť, aby bylo zjevné, co přepsal.

Poskytnutí dokumentace musí být zdarma, pokud nejde o notorické žadatele, kteří poptávají materiály opakovaně. Uzákonit to chce skupina vládních poslanců, kteří to navrhli zapracovat do nyní projednávané novely zákona o zdravotních službách.

Nahlížet do zdravotní dokumentace budou brzy smět i krajští úředníci vyřizující stížnosti pacientů na nemocnice, a to bez jejich souhlasu. Počítá s tím novela, která čeká na finální schválení poslanci. O tuto pravomoc stáli i pracovníci finančních úřadů, kteří kontrolují účetnictví a platby u lékařů pracujících za hotovost. Neuspěli.

Stěžovat si mohou lidé i u nemocničního ombudsmana.

Reakce Petry Langové
Petra Landa píše:OTOČÍM TO...
Zdravotník vyhrožuje, je agresivní, nechce se představit, nadměrně zasahuje do práv? NAHRAJTE HO A PODEJTE STÍŽNOST. Zároveň můžete žádat zápis do dokumentace jako NEŽÁDOUCÍ UDÁLOST.

Zároveň ti šmejdi neinformují o tom, že dle § 54/372 můžeme požádat o OPRAVNÝ ZÁPIS dokumentace, kde sdělíme, co se stalo z našeho pohledu a samozřejmě dodáme následně nahrávku. Takovou obranu používá stěží 1 člověk ze sta a to je ještě Osvěťák.

PROBLÉM JE, ŽE ZDRAVOTNÍCI SI TO ČASTO VYMÝŠLEJÍ A DO DOKUMENTACI PÍŠOU LŽI JAKO PREVENTIVNÍ OCHRANU PŘED STÍŽNOSTÍ, KDYŽ ČUJOU POUČENÉHO ČLOVĚKA. VŽDY VYŽADUJTE NÁHLED DO DOKUMENTACE, CO SI TAM O VÁS VYMÝŠLEJÍ.
----

Doplnění informací

Zákon č. 372/2011 Sb.
Zákon o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách)
ČÁST ŠESTÁ - ZDRAVOTNICKÁ DOKUMENTACE A NÁRODNÍ ZDRAVOTNICKÝ INFORMAČNÍ SYSTÉM
§ 54
(1) Zdravotnická dokumentace může být za podmínek stanovených tímto zákonem vedena v listinné nebo elektronické podobě nebo v kombinaci obou těchto podob. V elektronické podobě je zdravotnická dokumentace pořizována, zpracovávána, ukládána a zprostředkovávána v digitální formě s využitím informačních technologií.

(2) Zdravotnická dokumentace, včetně jejích samostatných součástí, musí být vedena průkazně, pravdivě, čitelně a musí být průběžně doplňována. Zápisy se provádějí bez zbytečného odkladu. Jde-li o poskytování akutní lůžkové péče, zápis o aktuálním zdravotním stavu pacienta se provádí nejméně jednou denně.

(3) Každý zápis do zdravotnické dokumentace vedené

a) v listinné podobě musí být opatřen

1. uvedením data jeho provedení,

2. podpisem zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který zápis provedl, a otiskem razítka s jmenovkou nebo čitelným přepisem jeho jména, popřípadě jmen, příjmení; to neplatí v případě poskytovatele, který poskytuje zdravotní služby vlastním jménem,

b) v elektronické podobě musí být opatřen identifikátorem záznamu; samotný zápis obsahuje nezměnitelné, nezpochybnitelné a ověřitelné údaje, kterými jsou

1. datum provedení zápisu,

2. identifikační údaje zdravotnického pracovníka nebo jiného odborného pracovníka, který záznam provedl.

(4) Opravy zápisů ve zdravotnické dokumentaci se provádí novým zápisem. Zápis se opatří uvedením data opravy a dalšími náležitostmi podle odstavce 3. Původní zápis musí zůstat čitelný. V doplnění nebo opravě zápisu ve zdravotnické dokumentaci na žádost pacienta se uvede datum a čas provedení zápisu a poznámka, že jde o opravu nebo doplnění na žádost pacienta; zápis se opatří podpisem pacienta a zdravotnického pracovníka, který jej provedl.
Celé znění zákona včetně případných budoucích novelizací a změn přečtete vždy v příslušných zdrojích.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Seznam.cz, jak bývá obvyklé, relevantní informace a reakce bojkotuje.


E-mail od Seznam Diskuze, kam jsme informaci psali
Dobrý den,

smazali jsme Vám příspěvek:

Otočíme to:
Zdravotník vyhrožuje, je agresivní, nechce se představit, nadměrně zasahuje do práv? NAHRAJTE HO A PODEJTE STÍŽNOST. Zároveň můžete žádat zápis do dokumentace jako NEŽÁDOUCÍ UDÁLOST.
Zároveň neinformují o tom, že dle § 54/372 můžeme požádat o OPRAVNÝ ZÁPIS dokumentace, kde sdělíme, co se stalo z našeho pohledu a samozřejmě dodáme následně nahrávku. Takovou obranu používá stěží 1 člověk ze sta a to je ještě informovaný. PROBLÉM JE, ŽE ZDRAVOTNÍCI SI TO ČASTO VYMÝŠLEJÍ A DO DOKUMENTACI PÍŠOU LŽI JAKO PREVENTIVNÍ OCHRANU PŘED STÍŽNOSTÍ, KDYŽ ČUJOU POUČENÉHO ČLOVĚKA. VŽDY VYŽADUJTE NÁHLED DO DOKUMENTACE, CO SI TAM O VÁS VYMÝŠLEJÍ.
----
Zdroj: FB skupina Podpoříte mne v osvětě? (AKTIVNÍ řešení stížností a vymáhání odškodného), autor: Petra Landa
Důvody závadnosti příspěvku:

V souladu se Smluvními podmínkami byl váš příspěvek smazán, neboť narušuje chod diskuze z jednoho či více následujících důvodů:

Odkazujete na stránky porušující českou legislativu a weby, které jsou vedeny například na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, či kopírujete texty z těchto stránek.
Soustavně šíříte konspirační teorie a narativy.
Opakovaně vkládáte identický příspěvek.
Příspěvek je celý napsaný velkými písmeny či obsahuje nadměrné množství znaků, jako jsou emotikony nebo interpunkční znaménka.
Příspěvek nekomentuje námi publikovaný text, ale témata, která s jeho obsahem nesouvisí, záměrně odvádí pozornost od podstaty věci.
Příspěvek se vyjadřuje k administraci diskuzí, nikoli k tématu diskuze.
Opakovaně se snažíte provokovat ostatní účastníky diskuze.
Zneužíváte diskuzi k šíření reklamy.

Při opakovaném porušování Smluvních podmínek vám může být udělen dočasný nebo trvalý ban.

Případná blokace se týká všech služeb, které využívají službu Seznam Diskuze. Jde například o tyto služby: Novinky.cz, SeznamZpravy.cz, Sport.cz, Stream.cz, ProŽeny.cz a Garáž.cz.

S pozdravem
Tým služby Seznam Diskuze

Reakce na jednotlivá pravidla
Odkazujete na stránky porušující českou legislativu a weby, které jsou vedeny například na seznamu NFNZ či iniciativ Nelež a Konspiratori.sk, či kopírujete texty z těchto stránek.
Ne, na žádné takové stránky se neodkazujeme.
Soustavně šíříte konspirační teorie a narativy.
Ne, nic takového nešíříme.
Opakovaně vkládáte identický příspěvek.
Ne, tento příspěvek byl vložen pouze jednou.
Příspěvek je celý napsaný velkými písmeny či obsahuje nadměrné množství znaků, jako jsou emotikony nebo interpunkční znaménka.
Ne, příspěvek není celý napsaný velkými písmeny a neobsahuje nic z uvedeného.
Příspěvek nekomentuje námi publikovaný text, ale témata, která s jeho obsahem nesouvisí, záměrně odvádí pozornost od podstaty věci.
Příspěvek je k tématu - komentuje Seznamem publikovaný text a témata s obsahem přímo související, pozornost od podstaty věcí neodvádí.
Příspěvek se vyjadřuje k administraci diskuzí, nikoli k tématu diskuze.
Ne, příspěvek se k administraci diskuzí nevyjadřuje. Vyjadřuje se výhradně k tématu.
Opakovaně se snažíte provokovat ostatní účastníky diskuze.
Ne, nikoho neprovokujeme a už vůbec ne opakovaně.
Zneužíváte diskuzi k šíření reklamy.
Ne, diskuzi k šíření reklamy nezneužíváme. Naopak se snažíme navázat na relevantní pomoc.


Závěrem k vymazání komentáře

Zdá se, že Seznam.cz stojí jednoznačně na straně šmejdských praktik doktorů. V opačném případě nevidíme k vymazání příspěvku důvod. Seznam.cz nestojí o relevantní diskuzi, nestojí ani o konstruktivní řešení věci. Seznam.cz odstraňuje relevantní komentáře k věci v rozporu s vlastními pravidly.


Přiložené důkazy

# Seznam Diskuze - vymazání příspěvku (e-mailové potvrzení)
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Odpovědět

Zpět na „Komentované články“