Neoprávněný výběr poplatků gynekologiemi GYNIVAN s.r.o. a Prague Womens Health Center s.r.o.

Máte příběh, o který byste se rádi podělili a pomohli tím nejen sobě, ale rovněž společnosti? Pokud máte důkazy a nebojíte se jmenovat jednotlivý zdravotnický personál, nabízíme Vám pro Vaše publikace tento prostor.

Moderátor: Martin Mojmír

Odpovědět
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

V srpnu 2023 byla podána přes formulář Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) stížnost na gynekologickou ordinaci GYNIVAN, s.r.o., MUDr. Ivan Jarkovský, IČO: 24699250 za to, že pan doktor podmiňuje přijetí pacienta do péče zaplacením vstupního poplatku 500 Kč včetně placení tohoto poplatku každým rokem.
Dobrý den,
chtěla bych podat stížnost na ordinaci GYNIVAN s.r.o., MUDr. Ivan Jarkovský, IČO: 24699250. Pan doktor podmiňuje přijetí pacienta do péče zaplacením poplatku 500 Kč a dokonce chce po pacientech tento bezdůvodný poplatek 500 Kč platit každý rok.

Domnívám se, že od zdravotních pojišťoven má peněz více než dost. Tento přístup s poplatky nepovažuji za vůči pacientům seriózní a to zejména tehdy, když k němu mám chodit pouze 1x za rok.

Prosím o prošetření a případný postih této ordinace. Myslím, že by se mohlo jednat o úplatkářství.

05.09.2023 přišla odpověď od pana Porebskiho, vedoucího oddělení primární péče a zpracování dávek z OZP. Pan Porebski, mimo mnoho řečí okolo, v jedné větě uvedl, že pokud poskytovatel zdravotních služeb zaplacením administrativního poplatku podmiňuje přijetí pacienta do péče nebo setrvání v jeho péči, porušuje svým jednáním smlouvu uzavřenou s OZP, a hned ve větě druhé napsal, že bez doložení dokladu o zaplacení požadovaného poplatku nemohou s tím nic dělat. Pán si však asi neuvědomil, že zaplacením poplatku vyjadřuji s ním svůj souhlas, což může poskytovatel použít ve svůj prospěch. Rada od pana Porebskiho spočívala ve stížnosti podané na danou ordinaci dané ordinaci. Což je opravdu velice „inteligentní“ řešení. Možnost stížnosti na Magistrát hl. m. Prahy zněla už lépe.
Vážená paní,
k Vaší stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb, viz níže, si dovolím uvést následující vyjádření:

V obecné rovině platí, že poskytovatel zdravotních služeb může od pojištěnce požadovat úhradu pouze za poskytnuté zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo tyto služby (výkony) nemá se zdravotní pojišťovnou smluvně sjednány. V případech úhrady péče u poskytovatele ze strany pojištěnce je však vždy nezbytné vyžádat si doklad o zaplacení, a to s přesnou specifikací o jaké služby se jednalo, tj. jakou péči si pojištěnec zaplatil. Poskytovatel zdravotních služeb by měl vždy přesně tyto služby na dokladu přesně specifikovat a nikoliv napsat například pouze formulaci "nadstandardní péče".

Ve svém e-mailu uvádíte, že jste byla požádána o úhradu, kterou poskytovatel podmiňuje přijetí pacienta do péče. V případě, že by poskytovatel zaplacením uvedeného administrativního poplatku podmínil Vaše přijetí do péče nebo setrvání v jeho péči, svým jednáním by tím porušil nejen smlouvu uzavřenou s OZP, ale zároveň by se dopustil i správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč od příslušného správního orgánu, kterým je Magistrát hl. m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že k Vaší stížnosti není doložen žádný doklad o případném zaplacení požadovaného poplatku je tato stížnost ze strany zdravotní pojišťovny obtížně řešitelná. Nicméně, dovolím si Vás upozornit na možnost podat stížnost na postup poskytovatele zdravotních služeb podle ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tato stížnost se podává u poskytovatele, proti kterému směřuje. Dotčený poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů. Pokud s vyřízením stížnosti nebudete souhlasit nebo nebude v daném termínu vyřízena, můžete následně podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v daném případě se jedná opět o Magistrát hl. m. Prahy).

Poskytovatel zdravotních služeb nesmí odmítat přijetí pacienta do péče či ukončit péči o pacienta z jiných než zákonných důvodů, konkrétně uvedených v ustanovení § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Mezi důvody, pro které by byl poskytovatel oprávněn dle uvedeného zákona odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o pacienta, však rozhodně nenáleží úhrada administrativního poplatku. O odmítnutí přijetí do péče či o ukončení péče je navíc poskytovatel povinen vydat Vám písemnou zprávu, v níž bude uveden konkrétní důvod odmítnutí nebo ukončení poskytované péče.

S pozdravem
Petr Porebski
Vedoucí oddělení primární péče a zpracování dávek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Přesto dne 08.09.2023 byla zaslána stížnost přímo doktoru Jarkovskému a přijata očekávaná jeho odpověď, že poplatek je určen k proplacení jednorázových nástrojů, které pojišťovna nehradí.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem od Vás neobdržela žádnou reakci na můj podnět níže (odeslaný také na ijarkovsky@gmail.com), chtěla bych oficiálně podat stížnost na Vás jako poskytovatele zdravotních služeb (GYNIVAN s.r.o., IČO: 24699250) a Váš postup, kdy si podmiňujete přijetí pacienta do péče a jeho setrvání ve Vaší péči každoročním poplatkem 500 Kč. Žádám Vás o vyjádření, z jakého důvodu požadujete úhradu nad rámec zdravotního pojištění těchto poplatků.
Děkuji.
Dobrý den.
Poplatek vybíráme kvůli jednorázovým nástrojům,které pojišťovna neproplácí.

S pozdravem
I.Jarkovský

Vzhledem k nevidění smyslu tohoto typu stížnosti byla podána další, třetí stížnost a to přímo na Magistrát dne 06.01.2024. V mezidobí byla oslovena ještě jedna gynekologická ordinace, Prague Womens Health Center s.r.o., IČO 27159191, která si bez ostychu vynucuje každoroční poplatek v nehorázné výši 1.100 Kč a to za individuální péči jedním lékařem, poskytování jednorázových pomůcek, online objednávání, zasílání e-receptů bez nutnosti návštěvy atd. Stížnost Magistrátu obsahovala obě zmíněné ordinace.

Dobrý den,
Nové pacientky nabíráme, ale bohužel pro nové pacientky máme delší čekací dobu a mohu vám nabídnout nejbližší termín na duben.

Hradí se u nás roční poplatek 1100,-czk. (individuální péče jedním lékařem, poskytování jednorázových pomůcek, online objednání, zasílání e-receptů bez nutnosti návštěvy..)

S pozdravem
Bc. Uršula Nováková
PWHC

Zpráva pro Magistrát hl. m. Prahy.
Vážená paní inženýrko,

ráda bych podala stížnost na dvě pražské gynekologické ordinace - jedná se o GYNIVAN s.r.o., IČO 24699250 a Prague Womens Health Center s.r.o., IČO 27159191. Tyto dvě ordinace podmiňují přijetí a vedení klienta nemalými ročními poplatky (Gynivan chce 500 Kč, PWHC dokonce nehorázných 1.100 Kč ročně). Již jsem si stěžovala u své zdravotní pojišťovny, ta mě ale odkázala na Magistrát hl. m. Prahy. Pojišťovna i média potvrzují, že tyto poplatky jsou doktory vybírány neoprávněně, ordinace dostávají vysoké peněžní částky od pojišťoven (respektive od nás lidí řádně platících si zdravotní pojištění) a nemají nárok na další poplatky od klientů ani za jednorázové nástroje, objednávání online apod., na což se rády odkazují.

Vím, že to nejsou pouze tyto dvě ordinace, ale téměř všechny. Snad by mělo v této věci existovat nějaké městské nařízení, které by zakazovalo zdravotnickým zařízením vybírání těchto poplatků, nemyslíte? Není možné najít gynekologa, který by poplatky nevybíral. Jistě máte v této věci přehled a víte, které pražské ordinace a kolik peněz od svých klientů požadují. Žádám o jejich řádný postih a zákaz poplatků. Zároveň prosím o sdělení, která gynekologická ordinace na Praze 5 poplatky nevybírá, abych se konečně mohla někde poblíž svého trvalého pobytu zaregistrovat.
Děkuji za vyřízení a zpětnou vazbu o tom, co bylo proti neoprávněným poplatkům z Vaší strany učiněno.

08.02.2024, 2 dny po zákonné lhůtě na odpověď, přišla typická zpráva z úřadu, tedy z Magistrátu, že jako se to řeší a až / zda-li se to vyřeší, tak se zase ozvou.
Vážená paní,

tímto bych Vás chtěla informovat, o tom, že jsme přijali Váši stížnost, kterou vedeme, jako podnět na neoprávněné vybírání poplatků u lékaře. Chtěla jsem Vás požádat, zda byste mi ještě dodatečně napsala, jakou máte zdravotní pojišťovnu a případně mi poslala jejich vyjádření, z jakého důvodu Vám odmítla pomoc s vyhledáním nového gynekologa, použila bych to do dalšího řízení.

Ještě bych k Vašemu dotazu doplnila, že na Praze 5 má registraci/ oprávnění k poskytování zdravotních služeb celkem 19 poskytovatelů. Jejich souhrnný seznam lze nalézt v Národním registru poskytovatelů.

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.
S pozdravem
Ing. Kamila Rozehnalová
referentka zdravotních služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Na to 14.02.2024 následovala již už ostřejší reakce Magistrátu v následujícím znění.
Vážená paní Rozehnalová,

děkuji za Vaši zprávu. Po měsíci od podání stížnosti bych ale čekala, že se již ozvete s nějakým výsledkem, či alespoň vyjádřením, jak konkrétně je ve věci postupováno. Od zdravotní pojišťovny vím, že ve Vaší kompetenci je uložit dotyčným subjektům pokutu ve výši až 300.000 Kč. Vzhledem nicméně k tomu, že mi píšete až 2 dny po zákonném termínu na reakci a ještě bez jasné odpovědi, mohu důvodně předpokládat, že Magistrát tyto stížnosti spíše upozaďuje a snahu je řešit nemá, resp. že se Vám příliš do práce nechce… Opravte mne, pokud se mýlím.

Jsem zaregistrovaná v Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP – 207) a pomoc s vyhledáním nového gynekologa mi tato neodmítla, protože jsem to po ní ani nežádala. Nevím, jak jste přišli na to, že žádala. Zeptat se na nějaký seznam doktorů, kteří nevybírají neoprávněné poplatky, mě napadlo až při psaní stížnosti Vám. Za informaci o Národním registru poskytovatelů děkuji, není v něm však ani zmínka o tom, zda dané ordinace poplatky vybírají, či nevybírají, o což jsem Vás žádala. Je mi jasné, že ordinace samy se k poplatkům otevřeně nepřiznají, o to víc by měla v této oblasti probíhat z příslušných míst pravidelná kontrola v podobě „mystery“ klientů, což, předpokládám, že rovněž neděláte. Možná by bylo také dobré, kdyby do daného registru mohli tyto informace doplňovat lidé dle svých vlastních zkušeností a přímo na stránkách podávat na konkrétní ordinace stížnosti.

Jinak gynekologickou ordinaci, kde vybírají roční poplatek ve výši 50 Kč, což jsem ještě ochotna tolerovat, jsem si během toho měsíce, co jsem čekala na odpověď od Vás, našla sama.

Pojišťovna mi v podstatě pouze oznámila, že pokud nemám doklad o zaplacení požadovaného poplatku, nemůže s tím ona nic dělat. Mohu si jen já stěžovat u daného poskytovatele, v čemž ale osobně nespatřuji žádný valný efekt, nebo u příslušného správního orgánu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. Přijde mi, že zdravotní pojišťovny obecně jsou v poslední době v podstatě laxní - nic je nezajímá, klientům nejsou schopny či ochotny pomoci, mnoho malých, zbytečných zákroků (i přes upozornění svých klientů) platí, velké, podstatné operace však pod záštitou chamtivosti zamítají.

Sdělení od pojišťovny zasílám v příloze a zároveň i sdělení daných ordinací, která by Vám třeba mohla v řízení pomoci. Žádné potvrzení o zaplacení poplatku nemám, vždy jsem registraci sama odmítla. Těžko říci, zda by mě ordinace přijaly, kdybych trvala na tom, že mě musí zaregistrovat i bez úhrady poplatků, ale pokud ano, obávám se, že pak by poskytovaná zdravotní péče poklesla na minimum a doktoři by mi nevěnovali takovou pozornost, na jakou mám nárok, neboť bych byla „problémový klient“. Už takhle nás považují za obtěžující póvl. Odpověď od Vás mne o rozdílu mezi zdravotní pojišťovnou a Magistrátem hl. m. Prahy nepřesvědčila.

Žádám Vás tedy znovu o sdělení, jakým způsobem je věc řešena, jaký postih a zda vůbec bude daným ordinacím udělen a pokud bude, tak o důkaz takového udělení. Doufám, že na odpověď nebudu muset čekat zase další měsíc. Děkuji.

V kopii s prosbou o sekundární pomoc, jelikož to trvá vše už příliš dlouho, již zasílám tento zdravotní pojišťovnou i Vámi neřešený případ neziskovým iniciativám ETIQ.CZ, z.s. a Juno moneta, z.s. do jejich sdíleného veřejného fóra.

Po této zprávě hned následující den paní Rozehnalová volala a aby to nevypadalo, že úřad na vše kašle, doplnila několik informací.

1. Stížnost prý nyní řeší vedoucí oddělení, ředitelka a právník. Vedoucí rozhoduje, zda jsou stížnosti vedeny jako podnět, nebo jako stížnost. Pokud podnět, není stanovena žádná zákonná lhůta na podávání informací a řešení.
2. Ona sama napsala výzvu oběma ordinacím s nějakými otázkami. Jedna právě odepsala, na druhou ještě čeká.
3. Mrzí jí, že pojišťovna lhala ohledně pokut, které prý může Magistrát ordinacím udělit, a že obecně pojišťovny stížnosti svých klientů neřeší a raději je hned přehazují na úřad. Přitom je mají řešit právě pojišťovny.
4. Na nezákonné poplatky eviduje více stížností a opět jí mrzí, že nemají na takové poskytovatele větší páky. Mohou zadat pouze nápravná opatření, pokuty (tak přece) a nakonec mohou ordinacím zrušit povolení k poskytování služeb (což vůbec není od věci).
5. Může komunikovat častěji osobní formou, pokud nechceme dlouho čekat na oficiality od vedoucí oddělení.

Po získání dalších informací zde budou uvedeny.
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

O tom, jak je věc vedena, rozhoduje zadavatel názvem dokumentu, který pokud se nazývá stížnost, jedná se o stížnost. Na nějaké rozhodování vedoucí ať už čehokoliv nejsme zvědaví.

Děkuji za toto sdílení. Pokud Magistrát hl. m. Prahy věc nevyřeší vyvozením účinných důsledků do 30 dnů od teď, poprosím o medializaci důkazů, tzn. zdrojových souborů stížností včetně nahrávky tel. hovoru s úřednicí magistrátu, popř. dalšími zúčastněnými lidmi.

Pokud nejsou respektovány zákony, řešil bych to dále otevřeným (veřejným) trestňákem či žalobou.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

07.03.2024 byla Magistrátu odeslána následující zpráva, protože se opět téměř měsíc nic nedělo.
Hezký den, paní Rozehnalová,

uběhl skoro další měsíc a i přes Váš příslib častější komunikace jsem dosud neobdržela žádnou zprávu o stavu řešení mé stížnosti. Byly již provedeny nějaké konkrétní kroky k ukončení protizákonného vybírání poplatků u daných gynekologických ordinací?
Děkuji.
Druhý den, 08.03.2024, paní Rozehnalová odpověděla, že po dvou měsících od nahlášení teprve BUDE někdy něco prošetřovat.
Dobrý den,

měla jsem teďka týden dovolenou a ráda bych Vás informovala, že Vaši stížnost vedenou u nás na zdravotním odboru Magistrátu hlavního města Prahy jako podnět stále řeším.
Už mám odpověď od obou společností (Prague Women´s Health Center s.r.o. i GYNIVANU s.r.o.) každá společnost mi napsala, že jsou jejich poplatky zcela dobrovolné a při registraci je po pacientkách nepožadují.
Z Vašich podkladů, ale především u Prague Women´s Health Center s.r.o. to, ale nevybadá na to, že by dané poplatky společnost nevybírala, i z tohoto důvodu chci podnět důkladněji prošetřit.
Napíšu Vám zase další postup šetření.

S pozdravem
Ing. Kamila Rozehnalová
referentka zdravotních služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
Odpovědět

Zpět na „Vaše osobní příběhy“