Neoprávněný výběr poplatků gynekologiemi GYNIVAN s.r.o. a Prague Womens Health Center s.r.o.

Máte příběh, o který byste se rádi podělili a pomohli tím nejen sobě, ale rovněž společnosti? Pokud máte důkazy a nebojíte se jmenovat jednotlivý zdravotnický personál, nabízíme Vám pro Vaše publikace tento prostor.

Moderátor: Martin Mojmír

Odpovědět
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

V srpnu 2023 byla podána přes formulář Oborové zdravotní pojišťovny (OZP) stížnost na gynekologickou ordinaci GYNIVAN, s.r.o., MUDr. Ivan Jarkovský, IČO: 24699250 za to, že pan doktor podmiňuje přijetí pacienta do péče zaplacením vstupního poplatku 500 Kč včetně placení tohoto poplatku každým rokem.
Dobrý den,
chtěla bych podat stížnost na ordinaci GYNIVAN s.r.o., MUDr. Ivan Jarkovský, IČO: 24699250. Pan doktor podmiňuje přijetí pacienta do péče zaplacením poplatku 500 Kč a dokonce chce po pacientech tento bezdůvodný poplatek 500 Kč platit každý rok.

Domnívám se, že od zdravotních pojišťoven má peněz více než dost. Tento přístup s poplatky nepovažuji za vůči pacientům seriózní a to zejména tehdy, když k němu mám chodit pouze 1x za rok.

Prosím o prošetření a případný postih této ordinace. Myslím, že by se mohlo jednat o úplatkářství.

05.09.2023 přišla odpověď od pana Porebskiho, vedoucího oddělení primární péče a zpracování dávek z OZP. Pan Porebski, mimo mnoho řečí okolo, v jedné větě uvedl, že pokud poskytovatel zdravotních služeb zaplacením administrativního poplatku podmiňuje přijetí pacienta do péče nebo setrvání v jeho péči, porušuje svým jednáním smlouvu uzavřenou s OZP, a hned ve větě druhé napsal, že bez doložení dokladu o zaplacení požadovaného poplatku nemohou s tím nic dělat. Pán si však asi neuvědomil, že zaplacením poplatku vyjadřuji s ním svůj souhlas, což může poskytovatel použít ve svůj prospěch. Rada od pana Porebskiho spočívala ve stížnosti podané na danou ordinaci dané ordinaci. Což je opravdu velice „inteligentní“ řešení. Možnost stížnosti na Magistrát hl. m. Prahy zněla už lépe.
Vážená paní,
k Vaší stížnosti na poskytovatele zdravotních služeb, viz níže, si dovolím uvést následující vyjádření:

V obecné rovině platí, že poskytovatel zdravotních služeb může od pojištěnce požadovat úhradu pouze za poskytnuté zdravotní služby, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění nebo tyto služby (výkony) nemá se zdravotní pojišťovnou smluvně sjednány. V případech úhrady péče u poskytovatele ze strany pojištěnce je však vždy nezbytné vyžádat si doklad o zaplacení, a to s přesnou specifikací o jaké služby se jednalo, tj. jakou péči si pojištěnec zaplatil. Poskytovatel zdravotních služeb by měl vždy přesně tyto služby na dokladu přesně specifikovat a nikoliv napsat například pouze formulaci "nadstandardní péče".

Ve svém e-mailu uvádíte, že jste byla požádána o úhradu, kterou poskytovatel podmiňuje přijetí pacienta do péče. V případě, že by poskytovatel zaplacením uvedeného administrativního poplatku podmínil Vaše přijetí do péče nebo setrvání v jeho péči, svým jednáním by tím porušil nejen smlouvu uzavřenou s OZP, ale zároveň by se dopustil i správního deliktu, za který mu může být uložena pokuta až do výše 300.000,- Kč od příslušného správního orgánu, kterým je Magistrát hl. m. Prahy.

Vzhledem k tomu, že k Vaší stížnosti není doložen žádný doklad o případném zaplacení požadovaného poplatku je tato stížnost ze strany zdravotní pojišťovny obtížně řešitelná. Nicméně, dovolím si Vás upozornit na možnost podat stížnost na postup poskytovatele zdravotních služeb podle ustanovení § 93 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Tato stížnost se podává u poskytovatele, proti kterému směřuje. Dotčený poskytovatel je povinen vyřídit stížnost do 30 dnů. Pokud s vyřízením stížnosti nebudete souhlasit nebo nebude v daném termínu vyřízena, můžete následně podat stížnost příslušnému správnímu orgánu, který poskytovateli udělil oprávnění k poskytování zdravotních služeb (v daném případě se jedná opět o Magistrát hl. m. Prahy).

Poskytovatel zdravotních služeb nesmí odmítat přijetí pacienta do péče či ukončit péči o pacienta z jiných než zákonných důvodů, konkrétně uvedených v ustanovení § 48 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách. Mezi důvody, pro které by byl poskytovatel oprávněn dle uvedeného zákona odmítnout přijetí pacienta do péče nebo ukončit péči o pacienta, však rozhodně nenáleží úhrada administrativního poplatku. O odmítnutí přijetí do péče či o ukončení péče je navíc poskytovatel povinen vydat Vám písemnou zprávu, v níž bude uveden konkrétní důvod odmítnutí nebo ukončení poskytované péče.

S pozdravem
Petr Porebski
Vedoucí oddělení primární péče a zpracování dávek
Oborová zdravotní pojišťovna zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví

Přesto dne 08.09.2023 byla zaslána stížnost přímo doktoru Jarkovskému a přijata očekávaná jeho odpověď, že poplatek je určen k proplacení jednorázových nástrojů, které pojišťovna nehradí.
Dobrý den,
vzhledem k tomu, že jsem od Vás neobdržela žádnou reakci na můj podnět níže (odeslaný také na ijarkovsky@gmail.com), chtěla bych oficiálně podat stížnost na Vás jako poskytovatele zdravotních služeb (GYNIVAN s.r.o., IČO: 24699250) a Váš postup, kdy si podmiňujete přijetí pacienta do péče a jeho setrvání ve Vaší péči každoročním poplatkem 500 Kč. Žádám Vás o vyjádření, z jakého důvodu požadujete úhradu nad rámec zdravotního pojištění těchto poplatků.
Děkuji.
Dobrý den.
Poplatek vybíráme kvůli jednorázovým nástrojům,které pojišťovna neproplácí.

S pozdravem
I.Jarkovský

Vzhledem k nevidění smyslu tohoto typu stížnosti byla podána další, třetí stížnost a to přímo na Magistrát dne 06.01.2024. V mezidobí byla oslovena ještě jedna gynekologická ordinace, Prague Womens Health Center s.r.o., IČO 27159191, která si bez ostychu vynucuje každoroční poplatek v nehorázné výši 1.100 Kč a to za individuální péči jedním lékařem, poskytování jednorázových pomůcek, online objednávání, zasílání e-receptů bez nutnosti návštěvy atd. Stížnost Magistrátu obsahovala obě zmíněné ordinace.

Dobrý den,
Nové pacientky nabíráme, ale bohužel pro nové pacientky máme delší čekací dobu a mohu vám nabídnout nejbližší termín na duben.

Hradí se u nás roční poplatek 1100,-czk. (individuální péče jedním lékařem, poskytování jednorázových pomůcek, online objednání, zasílání e-receptů bez nutnosti návštěvy..)

S pozdravem
Bc. Uršula Nováková
PWHC

Zpráva pro Magistrát hl. m. Prahy.
Vážená paní inženýrko,

ráda bych podala stížnost na dvě pražské gynekologické ordinace - jedná se o GYNIVAN s.r.o., IČO 24699250 a Prague Womens Health Center s.r.o., IČO 27159191. Tyto dvě ordinace podmiňují přijetí a vedení klienta nemalými ročními poplatky (Gynivan chce 500 Kč, PWHC dokonce nehorázných 1.100 Kč ročně). Již jsem si stěžovala u své zdravotní pojišťovny, ta mě ale odkázala na Magistrát hl. m. Prahy. Pojišťovna i média potvrzují, že tyto poplatky jsou doktory vybírány neoprávněně, ordinace dostávají vysoké peněžní částky od pojišťoven (respektive od nás lidí řádně platících si zdravotní pojištění) a nemají nárok na další poplatky od klientů ani za jednorázové nástroje, objednávání online apod., na což se rády odkazují.

Vím, že to nejsou pouze tyto dvě ordinace, ale téměř všechny. Snad by mělo v této věci existovat nějaké městské nařízení, které by zakazovalo zdravotnickým zařízením vybírání těchto poplatků, nemyslíte? Není možné najít gynekologa, který by poplatky nevybíral. Jistě máte v této věci přehled a víte, které pražské ordinace a kolik peněz od svých klientů požadují. Žádám o jejich řádný postih a zákaz poplatků. Zároveň prosím o sdělení, která gynekologická ordinace na Praze 5 poplatky nevybírá, abych se konečně mohla někde poblíž svého trvalého pobytu zaregistrovat.
Děkuji za vyřízení a zpětnou vazbu o tom, co bylo proti neoprávněným poplatkům z Vaší strany učiněno.

08.02.2024, 2 dny po zákonné lhůtě na odpověď, přišla typická zpráva z úřadu, tedy z Magistrátu, že jako se to řeší a až / zda-li se to vyřeší, tak se zase ozvou.
Vážená paní,

tímto bych Vás chtěla informovat, o tom, že jsme přijali Váši stížnost, kterou vedeme, jako podnět na neoprávněné vybírání poplatků u lékaře. Chtěla jsem Vás požádat, zda byste mi ještě dodatečně napsala, jakou máte zdravotní pojišťovnu a případně mi poslala jejich vyjádření, z jakého důvodu Vám odmítla pomoc s vyhledáním nového gynekologa, použila bych to do dalšího řízení.

Ještě bych k Vašemu dotazu doplnila, že na Praze 5 má registraci/ oprávnění k poskytování zdravotních služeb celkem 19 poskytovatelů. Jejich souhrnný seznam lze nalézt v Národním registru poskytovatelů.

V případě dalších dotazů se na mě neváhejte obrátit.
S pozdravem
Ing. Kamila Rozehnalová
referentka zdravotních služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

Na to 14.02.2024 následovala již už ostřejší reakce Magistrátu v následujícím znění.
Vážená paní Rozehnalová,

děkuji za Vaši zprávu. Po měsíci od podání stížnosti bych ale čekala, že se již ozvete s nějakým výsledkem, či alespoň vyjádřením, jak konkrétně je ve věci postupováno. Od zdravotní pojišťovny vím, že ve Vaší kompetenci je uložit dotyčným subjektům pokutu ve výši až 300.000 Kč. Vzhledem nicméně k tomu, že mi píšete až 2 dny po zákonném termínu na reakci a ještě bez jasné odpovědi, mohu důvodně předpokládat, že Magistrát tyto stížnosti spíše upozaďuje a snahu je řešit nemá, resp. že se Vám příliš do práce nechce… Opravte mne, pokud se mýlím.

Jsem zaregistrovaná v Oborové zdravotní pojišťovně zaměstnanců bank, pojišťoven a stavebnictví (OZP – 207) a pomoc s vyhledáním nového gynekologa mi tato neodmítla, protože jsem to po ní ani nežádala. Nevím, jak jste přišli na to, že žádala. Zeptat se na nějaký seznam doktorů, kteří nevybírají neoprávněné poplatky, mě napadlo až při psaní stížnosti Vám. Za informaci o Národním registru poskytovatelů děkuji, není v něm však ani zmínka o tom, zda dané ordinace poplatky vybírají, či nevybírají, o což jsem Vás žádala. Je mi jasné, že ordinace samy se k poplatkům otevřeně nepřiznají, o to víc by měla v této oblasti probíhat z příslušných míst pravidelná kontrola v podobě „mystery“ klientů, což, předpokládám, že rovněž neděláte. Možná by bylo také dobré, kdyby do daného registru mohli tyto informace doplňovat lidé dle svých vlastních zkušeností a přímo na stránkách podávat na konkrétní ordinace stížnosti.

Jinak gynekologickou ordinaci, kde vybírají roční poplatek ve výši 50 Kč, což jsem ještě ochotna tolerovat, jsem si během toho měsíce, co jsem čekala na odpověď od Vás, našla sama.

Pojišťovna mi v podstatě pouze oznámila, že pokud nemám doklad o zaplacení požadovaného poplatku, nemůže s tím ona nic dělat. Mohu si jen já stěžovat u daného poskytovatele, v čemž ale osobně nespatřuji žádný valný efekt, nebo u příslušného správního orgánu, tedy Magistrátu hl. m. Prahy. Přijde mi, že zdravotní pojišťovny obecně jsou v poslední době v podstatě laxní - nic je nezajímá, klientům nejsou schopny či ochotny pomoci, mnoho malých, zbytečných zákroků (i přes upozornění svých klientů) platí, velké, podstatné operace však pod záštitou chamtivosti zamítají.

Sdělení od pojišťovny zasílám v příloze a zároveň i sdělení daných ordinací, která by Vám třeba mohla v řízení pomoci. Žádné potvrzení o zaplacení poplatku nemám, vždy jsem registraci sama odmítla. Těžko říci, zda by mě ordinace přijaly, kdybych trvala na tom, že mě musí zaregistrovat i bez úhrady poplatků, ale pokud ano, obávám se, že pak by poskytovaná zdravotní péče poklesla na minimum a doktoři by mi nevěnovali takovou pozornost, na jakou mám nárok, neboť bych byla „problémový klient“. Už takhle nás považují za obtěžující póvl. Odpověď od Vás mne o rozdílu mezi zdravotní pojišťovnou a Magistrátem hl. m. Prahy nepřesvědčila.

Žádám Vás tedy znovu o sdělení, jakým způsobem je věc řešena, jaký postih a zda vůbec bude daným ordinacím udělen a pokud bude, tak o důkaz takového udělení. Doufám, že na odpověď nebudu muset čekat zase další měsíc. Děkuji.

V kopii s prosbou o sekundární pomoc, jelikož to trvá vše už příliš dlouho, již zasílám tento zdravotní pojišťovnou i Vámi neřešený případ neziskovým iniciativám ETIQ.CZ, z.s. a Juno moneta, z.s. do jejich sdíleného veřejného fóra.

Po této zprávě hned následující den paní Rozehnalová volala a aby to nevypadalo, že úřad na vše kašle, doplnila několik informací.

1. Stížnost prý nyní řeší vedoucí oddělení, ředitelka a právník. Vedoucí rozhoduje, zda jsou stížnosti vedeny jako podnět, nebo jako stížnost. Pokud podnět, není stanovena žádná zákonná lhůta na podávání informací a řešení.
2. Ona sama napsala výzvu oběma ordinacím s nějakými otázkami. Jedna právě odepsala, na druhou ještě čeká.
3. Mrzí jí, že pojišťovna lhala ohledně pokut, které prý může Magistrát ordinacím udělit, a že obecně pojišťovny stížnosti svých klientů neřeší a raději je hned přehazují na úřad. Přitom je mají řešit právě pojišťovny.
4. Na nezákonné poplatky eviduje více stížností a opět jí mrzí, že nemají na takové poskytovatele větší páky. Mohou zadat pouze nápravná opatření, pokuty (tak přece) a nakonec mohou ordinacím zrušit povolení k poskytování služeb (což vůbec není od věci).
5. Může komunikovat častěji osobní formou, pokud nechceme dlouho čekat na oficiality od vedoucí oddělení.

Po získání dalších informací zde budou uvedeny.
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

O tom, jak je věc vedena, rozhoduje zadavatel názvem dokumentu, který pokud se nazývá stížnost, jedná se o stížnost. Na nějaké rozhodování vedoucí ať už čehokoliv nejsme zvědaví.

Děkuji za toto sdílení. Pokud Magistrát hl. m. Prahy věc nevyřeší vyvozením účinných důsledků do 30 dnů od teď, poprosím o medializaci důkazů, tzn. zdrojových souborů stížností včetně nahrávky tel. hovoru s úřednicí magistrátu, popř. dalšími zúčastněnými lidmi.

Pokud nejsou respektovány zákony, řešil bych to dále otevřeným (veřejným) trestňákem či žalobou.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

07.03.2024 byla Magistrátu odeslána následující zpráva, protože se opět téměř měsíc nic nedělo.
Hezký den, paní Rozehnalová,

uběhl skoro další měsíc a i přes Váš příslib častější komunikace jsem dosud neobdržela žádnou zprávu o stavu řešení mé stížnosti. Byly již provedeny nějaké konkrétní kroky k ukončení protizákonného vybírání poplatků u daných gynekologických ordinací?
Děkuji.
Druhý den, 08.03.2024, paní Rozehnalová odpověděla, že po dvou měsících od nahlášení teprve BUDE někdy něco prošetřovat.
Dobrý den,

měla jsem teďka týden dovolenou a ráda bych Vás informovala, že Vaši stížnost vedenou u nás na zdravotním odboru Magistrátu hlavního města Prahy jako podnět stále řeším.
Už mám odpověď od obou společností (Prague Women´s Health Center s.r.o. i GYNIVANU s.r.o.) každá společnost mi napsala, že jsou jejich poplatky zcela dobrovolné a při registraci je po pacientkách nepožadují.
Z Vašich podkladů, ale především u Prague Women´s Health Center s.r.o. to, ale nevybadá na to, že by dané poplatky společnost nevybírala, i z tohoto důvodu chci podnět důkladněji prošetřit.
Napíšu Vám zase další postup šetření.

S pozdravem
Ing. Kamila Rozehnalová
referentka zdravotních služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

Uběhl další měsíc a opět bez reakce Magistrátu. Záležitost byla tedy předána iniciativě ETIQ.CZ, z.s., která paní Rozehnalovou oslovila 13.04.2024 takto:
Drahá paní Rozehnalová,

jménem ženy, od které záležitost v rámci iniciativy ETIQ.CZ, z.s. tímto přebírám, děkuji za informaci. Chápu to tak, že jste nevyřešili vůbec nic ani po dalším měsíci. Co můžeme udělat pro to, aby stížnost byla u Vás vedena jako stížnost a ne podnět, se ptát nebudeme; je nám naprosto jasné, že si to takto sotva šolicháte úmyslně. Byla podána stížnost, nikoli podnět!

Je zcela logické, že Vám ordinace samy od sebe vybírání poplatků nepřiznají, když se to nesmí, anebo je až protiprávní. Byly by samy proti sobě. Důkaz, že poplatky jsou u nich povinné, máte v tom, že v žádném e-mailu od daných ordinací nejsou ani jednou uvedena slova „dobrovolné“ a „nepožadujeme“, jak tvrdí. Pan Jarkovský jasně napsal: „Poplatek vybíráme…“ Tečka. A ordinace PWHC na přímý dotaz, zda nemusí žena poplatek hradit, napsala: „Hradí se u nás roční poplatek…“ Co si představujete více?

Pokud je to pro Magistrát málo, můžete se např. domluvit s několika kolegyněmi z Vašeho odboru, aby ze své soukromé e-mailové adresy vznesly (samozřejmě zcela nenápadně) dotaz na podmínky registrace u daných ordinací, a uvidíte, co jim bude odepsáno. Případně můžete oslovit další pacientky a zeptat se jich, zda poplatky platí a zda jim bylo řečeno, že jsou dobrovolné. Je jasné, že pokud by tomu tak bylo, nikdo by pochopitelně poplatky nehradil. Případně můžete ve spolupráci s finanční kontrolou zjistit, kolik částek ve výši daných poplatků ordinace každoročně přijaly. Pokud si to samozřejmě neberou na ruku bokem... Ale Magistrát by přeci měl umět tyto záležitosti řešit, neměli bychom Vám radit, co máte dělat... Sama píšete, že chcete podnět důkladněji prošetřit. Co to ve Vašem pojetí přesně znamená, vidíme z Vaší dosavadní (ne)aktivity. Času jste na to měli více než dost, neudělali ale vůbec nic. Prvně jste byli osloveni už 6.1.2024. Neudělali jste nic už více než čtvrt roku, přičemž věc se táhne od první stížnosti zdravotní pojišťovně podané koncem srpna 2023, to je celkem téměř 3/4 roku! Téměř 3/4 roku neudělal nikdo vůbec nic!

Mimochodem jsme v kontaktu s paní, která je v registraci u PWHC a po které momentálně chce ordinace zaplatit 8.000 Kč za zcela nepotřebný a hlavně opět hrazený pojišťovnou balíček k těhotenství. Sdělili jsme jí, ať se Vám také ozve, tak snad to udělala.

Přijde nám, že Magistrát si jednou za měsíc akorát odbude e-mail se zprávou „řešíme to“ a věc pouze uloží k ledu. Vše trvá příliš dlouho, přičemž dané ordinace se akorát posmívají, že se jim nemůže nic stát. Kolik Vám nebo komu platí za nicnedělání?

Podívejte se, očekáváme z Vaší strany neprodlené efektivní opatření proti nezákonným praktikám ordinací a to realizované nejpozději do poloviny května tohoto roku. Medializaci se již nevyhnete, nyní půjde už jen o to, co po půlce května o ordinaci, zdravotní pojišťovně a Vás napíšeme, jak na základě Vaší (ne)reakce budeme postupovat a na jaké spolupráci se domluvíme se spřízněnou organizací Juno Moneta z.s. v čele se zakladatelkou projektu Osvěta rodičů Petrou Langovou. Mohu Vám říci, že státního aparátu, který akorát tuneluje peníze daňových poplatníků, máme už plné zuby! Určitě se budou zveřejňovat jména ordinací, které od lidí vybírají nezákonné poplatky, a jména pracovníků z Magistrátu, kterým se jen evidentně nechce pracovat, eventuálně k nepráci mají poněkud jiné pohnutky...

Tik ťak, máte na případné kompletní vyřešení od této chvíle už jen 32 dnů. Více o ničem nehodláme diskutovat, záleží to nyní jen na Vás, znovu Vám psát při další Vaší neaktivitě nebudeme.
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

16.04.2024 se paní Rozehnalová na veškeré své „šetření” vykašlala a věc předala jejich právníkovi.
Dobrý den,

žádné další podněty, případné stížnosti jsem k dané věci neobdržela.

Celou věc předávám k prošetření našemu právníkovi Ing. JUDr.et JUDr. Leo Salvet, Ph.D., DBA, dr.h.c. můžete ho kontaktovat na emailu: leo.salvet@praha.eu.

S pozdravem

Ing. Kamila Rozehnalová
referentka zdravotních služeb
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
MAGISTRÁT HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY
Odbor zdravotnictví
Oddělení zdravotních služeb
Odpověď iniciativy byla týž den odeslána paní Rozehnalové a panu Salvetovi, dále řediteli Magistrátu hl. m. Prahy Ing. Martinovi Kubelkovi, Ph.D., primátorovi hl. m. Prahy doc. MUDr. Bohuslavovi Svobodovi, CSc. a také Petře Langové z neziskové iniciativy Juno moneta, z.s.
Hezký den,

děkuji za informaci s potvrzením Vaší nečinnosti. Vašemu právníkovi věc předávám rovněž v podobě přeposlání naší komunikace. To kdybyste přeci jen i to nakonec neudělala... Informaci předávám rovněž v kopii vedení magistrátu a celou věc tedy postupuji dále v rámci našich interních záležitostí. Mrzí mne, že se k celé věci stavíte tímto stylem, kdy Magistrát hl. m. Prahy máme potvrzené, že je vlastně v podstatě při asi většině věcí pro občany a tedy společensky prospěšné činnosti víceméně k ničemu.
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

Co paní Rozehnalová šetřila témeř 4 měsíce, vyřešil pan Ing. JUDr. PhDr. PaedDr. ThDr. Leo Salvet, Ph.D., DSc., dr.h.c. za 1 den. Jak? Všechno smetl ze stolu. Konečné jeho vyjádření s datem 17.04.2024 je ke stažení zde: https://webshare.cz/#/group/D0OeREvhIC/
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

18.04.2024 se nám vyjádřila i Petra Langová. Na otázku, co se s tímto dá kromě medializace ještě udělat, odpověděla následující.
1. NAHRÁVAT ČI DODATEČNĚ NAHRÁVAT
2. PODAT STÍŽNOST (jako klient poškozený) ANEBO PODNĚT K ŠETŘENÍ
3. Nekoná- li úřad, předat to na VOP do Brna...https://www.ochrance.cz/kontakt/
4. Snažit se pořídit další důkazy, stěžovatele, opakovat podněty a stížnosti , případně to žalovat (s důkazem)

Věcí se tedy ještě určitě budeme zabývat a v co nejkratší době předáme podklady k případu ombudsmanovi do Brna.
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

Stížnost na Magistrát hl. m. Prahy byla odeslána ombudsmanovi. Stížnost je ke stažení zde: https://webshare.cz/#/group/m0HiHarbqq/
Martina Koťarová
VIP uživatel
VIP uživatel

Příspěvek od Martina Koťarová »

Dnes dorazila odpověď od ombudsmana (https://webshare.cz/#/group/jumavYbDIs/). A jak se dalo očekávat, dorazila přesně den po 30 denní lhůtě a šlo pouze o oznámení, že na základě našeho podnětu ombudsman zahájil šetření.
Vážená paní,

odpovídám na Vaše podání, ve kterém poukazujete na vybírání poplatků v pražských gynekologických ordinacích. Žádáte, aby pražský magistrát prověřil výběr poplatků a aby ordinacím udělil řádnou pokutu, případně jim odebral oprávnění k poskytování zdravotních služeb. Ráda byste, aby města aktivně dohlížela na zdravotníky, kterým uděluje oprávnění k poskytování zdravotních služeb.

Informuji Vás, že veřejný ochránce práv na základě Vašeho podnětu zahájil šetření. Ochránce zhodnotí, jak Magistrát hlavního města Prahy vyřídil Vaši stížnost.

O výsledku šetření Vás veřejný ochránce práv vyrozumí. V případě, že by v mezidobí došlo k něčemu novému, doplňte prosím svůj podnět k výše uvedené spisové značce.

V případě jakýchkoli dotazů se neváhejte kdykoli obrátit na pověřeného pracovníka Mgr. Martina Ježka telefonicky na čísle 542 542 398 či e-mailem na jezek@ochrance.cz.

S pozdravem
Mgr. Petra Šuplerová
vedoucí odboru rodiny, zdravotnictví a práce

Budeme tedy dále čekat na to, co ombudsman vyšetří. Zatím to nevypadá na žádný rozdíl od chování úřadů. No, třeba nás ještě překvapí.
Qestament
Řadový diskutér
Řadový diskutér
Uživatelský avatar

Příspěvek od Qestament »

Uběhl další měsíc a ombudsman předpokládám nic? Taky se na to vysral? V srpnu to navíc bude koukám rok trvání celý věci. Navrhuji nechat čas na vyřízení do konce srpna a pak to už zmedializovat. Tohle co se děje, jak se zachází s pacienty, resp. jak obrovská nekompetence, korupce a selhání v českém zdravotnickém systému funguje je naprosto šílený. Toto se musí konkrétně pořádně publikovat.
Zmrdobijec odhalující a poukazující na nekompetenci, neschopnost, pokrytectví, alibismus a stupiditu jednotlivců a lidské společnosti jako takové. ;)
Martin Mojmír
ETIQ.CZ, z.s.
ETIQ.CZ, z.s.
Uživatelský avatar

Příspěvek od Martin Mojmír »

Podal jsem e-mailem dotaz.

Je fakt, že to trvá už morbidně dlouho. Evidentně to skutečně nikoho nezajímá, pomoci se nelze domoci. Pokud nebudou do konce srpna viníci potrestáni vysokými pokutami a/nebo jejich praxe uzavřeny, již přistoupíme ke sponzorované medializaci. Už žádné další přeposílání a čekání na Godota nebude. Budeme medializovat a publikovat konkrétní jména včetně telefonních záznamů. Po publikaci s tím půjdeme i do televize.
Jsem odpovědný za to, co řeknu a učiním; nemohu být ale už odpovědný za to, jak to kdo pochopí. Chceš-li mít názor, předpokládej; chceš-li vědět, zeptej se.
ETIQ.CZ, z.s.
Administrátor
Administrátor

Příspěvek od ETIQ.CZ, z.s. »

Je to tu. Nereaguje ani ombudsman. Prošli jsme si již kompletním kolečkem, čili teď už je to jen na nutnosti podání žaloby. Pro nemajetné, kteří nemají na soudy a s tím spojené poplatky, nyní víme na 100 %, že spravedlnost neexistuje. Nereaguje ani veřejný ochránce práv. Minimálně v České republice se spravedlnosti nelze domoci, zákony se nerespektují, nedodržují ani nevymáhají samotnými státními aparáty.
Odpovědět

Zpět na „Osobní příběhy / recenze“